Bolsa de traballo

Listas

Data Categoría Documento PDF
21/09/2016 Técnico/a normalización lingüística Relación definitiva de aspirantes admitidos/as e excluídos/as Relación definitiva de aspirantes admitidos/as e excluídos/as
05/09/2016 Técnico/a normalización lingüística Relación provisional de aspirantes admitidos Relación provisional de aspirantes admitidos
16/08/2016 Técnico/a normalización lingüística Anuncio da apertura de prazo para a presentación de novas solicitudes ou actualización de méritos Anuncio da apertura de prazo para a presentación de novas solicitudes ou actualización de méritos
19/07/2016 Traballador/a social Listados baremados Listados baremados
19/07/2016 Conserxes Listados baremados Listados baremados
19/07/2016 Auxiliar Casa Acollida Listados baremados Listados baremados
19/07/2016 Auxiliar Administrativo/a Listados baremados Listados baremados
08/07/2016 Peóns Listados baremados Listados baremados
08/07/2016 Oficiais de obras Listados baremados Listados baremados
11/03/2016 Auxiliar Administrativo/a Listados definitivos de persoas admitidas e excluidas Listados definitivos de persoas admitidas e excluidas
11/03/2016 Axudantes casa de acollida Listados definitivos de persoas admitidas e excluidas Listados definitivos de persoas admitidas e excluidas
11/03/2016 Conserxes Listados definitivos de persoas admitidas e excluidas Listados definitivos de persoas admitidas e excluidas
11/03/2016 Oficiais de obras Listados definitivos de persoas admitidas e excluidas Listados definitivos de persoas admitidas e excluidas
11/03/2016 Peóns Listados definitivos de persoas admitidas e excluidas Listados definitivos de persoas admitidas e excluidas
11/03/2016 Traballador/a social Listados definitivos de persoas admitidas e excluidas Listados definitivos de persoas admitidas e excluidas
22/02/2016 Auxiliar Administrativo/a Listados provisionais de persoas admitidas e excluidas Listados provisionais de persoas admitidas e excluidas
22/02/2016 Axudantes casa de acollida Listados provisionais de persoas admitidas e excluidas Listados provisionais de persoas admitidas e excluidas
22/02/2016 Conserxes Listados provisionais de persoas admitidas e excluidas Listados provisionais de persoas admitidas e excluidas
22/02/2016 Oficiais de obras Listados provisionais de persoas admitidas e excluidas Listados provisionais de persoas admitidas e excluidas
22/02/2016 Peóns Listados provisionais de persoas admitidas e excluidas Listados provisionais de persoas admitidas e excluidas
22/02/2016 Traballador/a social Listados provisionais de persoas admitidas e excluidas Listados provisionais de persoas admitidas e excluidas
22/02/2016 Auxiliar Administrativo/a Listado provisional de persoas excluídas por non ter indicado a categoría Listado provisional de persoas excluídas por non ter indicado a categoría
22/02/2016 Axudantes casa de acollida Listado provisional de persoas excluídas por non ter indicado a categoría Listado provisional de persoas excluídas por non ter indicado a categoría
22/02/2016 Conserxes Listado provisional de persoas excluídas por non ter indicado a categoría Listado provisional de persoas excluídas por non ter indicado a categoría
22/02/2016 Oficiais de obras Listado provisional de persoas excluídas por non ter indicado a categoría Listado provisional de persoas excluídas por non ter indicado a categoría
22/02/2016 Peóns Listado provisional de persoas excluídas por non ter indicado a categoría Listado provisional de persoas excluídas por non ter indicado a categoría
22/02/2016 Traballador/a social Listado provisional de persoas excluídas por non ter indicado a categoría Listado provisional de persoas excluídas por non ter indicado a categoría
08/10/2015 Auxiliar Administrativo/a Aprobación das relacións definitivas de persoas admitidas e excluídas Aprobación das relacións definitivas de persoas admitidas e excluídas
08/10/2015 Axudantes casa de acollida Aprobación das relacións definitivas de persoas admitidas e excluídas Aprobación das relacións definitivas de persoas admitidas e excluídas
08/10/2015 Conserxes Aprobación das relacións definitivas de persoas admitidas e excluídas Aprobación das relacións definitivas de persoas admitidas e excluídas
08/10/2015 Oficiais de obras Aprobación das relacións definitivas de persoas admitidas e excluídas Aprobación das relacións definitivas de persoas admitidas e excluídas
08/10/2015 Peóns Aprobación das relacións definitivas de persoas admitidas e excluídas Aprobación das relacións definitivas de persoas admitidas e excluídas
08/10/2015 Traballador/a social Aprobación das relacións definitivas de persoas admitidas e excluídas Aprobación das relacións definitivas de persoas admitidas e excluídas
08/10/2015 Auxiliar Administrativo/a Aprobación dos listados provisionais correspondentes ás solicitudes presentadas no prazo excepcional que se estendeu do día 26/03/2015 e 14/04/2015 Aprobación dos listados provisionais correspondentes ás solicitudes presentadas no prazo excepcional que se estendeu do día 26/03/2015 e 14/04/2015
08/10/2015 Axudantes casa de acollida Aprobación dos listados provisionais correspondentes ás solicitudes presentadas no prazo excepcional que se estendeu do día 26/03/2015 e 14/04/2015 Aprobación dos listados provisionais correspondentes ás solicitudes presentadas no prazo excepcional que se estendeu do día 26/03/2015 e 14/04/2015
08/10/2015 Conserxes Aprobación dos listados provisionais correspondentes ás solicitudes presentadas no prazo excepcional que se estendeu do día 26/03/2015 e 14/04/2015 Aprobación dos listados provisionais correspondentes ás solicitudes presentadas no prazo excepcional que se estendeu do día 26/03/2015 e 14/04/2015
08/10/2015 Oficiais de obras Aprobación dos listados provisionais correspondentes ás solicitudes presentadas no prazo excepcional que se estendeu do día 26/03/2015 e 14/04/2015 Aprobación dos listados provisionais correspondentes ás solicitudes presentadas no prazo excepcional que se estendeu do día 26/03/2015 e 14/04/2015
08/10/2015 Peóns Aprobación dos listados provisionais correspondentes ás solicitudes presentadas no prazo excepcional que se estendeu do día 26/03/2015 e 14/04/2015 Aprobación dos listados provisionais correspondentes ás solicitudes presentadas no prazo excepcional que se estendeu do día 26/03/2015 e 14/04/2015
08/10/2015 Traballador/a social Aprobación dos listados provisionais correspondentes ás solicitudes presentadas no prazo excepcional que se estendeu do día 26/03/2015 e 14/04/2015 Aprobación dos listados provisionais correspondentes ás solicitudes presentadas no prazo excepcional que se estendeu do día 26/03/2015 e 14/04/2015
25/09/2012 Xurista Decreto aprobación listados definitivos admitidos/as Decreto aprobación listados definitivos admitidos/as
25/09/2012 Arquitecto/a Decreto aprobación listados definitivos admitidos/as Decreto aprobación listados definitivos admitidos/as
25/09/2012 Arquitecto/a Técnico/a Decreto aprobación listados definitivos admitidos/as Decreto aprobación listados definitivos admitidos/as
25/09/2012 Técnico/a Informático/a Decreto aprobación listados definitivos admitidos/as Decreto aprobación listados definitivos admitidos/as
25/09/2012 Enxeñeiro/a Técnico/a Topógrafo/a Decreto aprobación listados definitivos admitidos/as Decreto aprobación listados definitivos admitidos/as
25/09/2012 Enxeñeiro/a Técnico/a Agrícola Decreto aprobación listados definitivos admitidos/as Decreto aprobación listados definitivos admitidos/as
25/09/2012 Auxiliar Administrativo/a Decreto aprobación listados definitivos admitidos/as Decreto aprobación listados definitivos admitidos/as
25/09/2012 Traballador/a social Decreto aprobación listados definitivos admitidos/as Decreto aprobación listados definitivos admitidos/as
25/09/2012 Axudantes de Arquivo e Biblioteca Decreto aprobación listados definitivos admitidos/as Decreto aprobación listados definitivos admitidos/as
25/09/2012 Técnicos/as de Redes Decreto aprobación listados definitivos admitidos/as Decreto aprobación listados definitivos admitidos/as
25/09/2012 Delineantes Decreto aprobación listados definitivos admitidos/as Decreto aprobación listados definitivos admitidos/as
25/09/2012 Oficial conserxe Decreto aprobación listados definitivos admitidos/as Decreto aprobación listados definitivos admitidos/as
25/09/2012 Oficiais de obras Decreto aprobación listados definitivos admitidos/as Decreto aprobación listados definitivos admitidos/as
25/09/2012 Choferes mecánicos/as Decreto aprobación listados definitivos admitidos/as Decreto aprobación listados definitivos admitidos/as
25/09/2012 Axudantes casa de acollida Decreto aprobación listados definitivos admitidos/as Decreto aprobación listados definitivos admitidos/as
25/09/2012 Conserxes Decreto aprobación listados definitivos admitidos/as Decreto aprobación listados definitivos admitidos/as
25/09/2012 Limpadores/as Decreto aprobación listados definitivos admitidos/as Decreto aprobación listados definitivos admitidos/as
25/09/2012 Peóns Decreto aprobación listados definitivos admitidos/as Decreto aprobación listados definitivos admitidos/as
25/09/2012 Enxeñeiro/a Industrial Decreto aprobación listados definitivos admitidos/as Decreto aprobación listados definitivos admitidos/as
25/09/2012 Enxeñeiro/a Técnico/a Industrial Decreto aprobación listados definitivos admitidos/as Decreto aprobación listados definitivos admitidos/as
25/09/2012 Economista Decreto aprobación listados definitivos admitidos/as Decreto aprobación listados definitivos admitidos/as
25/09/2012 Técnico/a de Medio Ambiente Decreto aprobación listados definitivos admitidos/as Decreto aprobación listados definitivos admitidos/as
25/09/2012 Técnico/a normalización lingüística Decreto aprobación listados definitivos admitidos/as Decreto aprobación listados definitivos admitidos/as
25/09/2012 Técnico/a de Sistemas Decreto aprobación listados definitivos admitidos/as Decreto aprobación listados definitivos admitidos/as
25/09/2012 Animador/a Sociocultural Decreto aprobación listados definitivos admitidos/as Decreto aprobación listados definitivos admitidos/as
25/09/2012 Tecnico/a Educación Decreto aprobación listados definitivos admitidos/as Decreto aprobación listados definitivos admitidos/as
13/07/2010 Peóns Decreto aprobación das listas baremadas Decreto aprobación das listas baremadas
28/05/2010 Choferes mecánicos/as Decreto aprobación das listas baremadas Decreto aprobación das listas baremadas
28/12/2009 Bombeiros/as do Servicio de Extinción de Incendios e Salvamento Decreto aprobación das listas baremadas Decreto aprobación das listas baremadas
24/06/2009 Arquitecto/a Decreto aprobación das listas baremadas Decreto aprobación das listas baremadas
24/06/2009 Arquitecto/a Técnico/a Decreto aprobación das listas baremadas Decreto aprobación das listas baremadas
24/06/2009 Auxiliar Casa Acollida Decreto aprobación das listas baremadas Decreto aprobación das listas baremadas
24/06/2009 Axudantes de Arquivo e Biblioteca Decreto aprobación das listas baremadas Decreto aprobación das listas baremadas
24/06/2009 Choferes mecánicos/as Decreto aprobación das listas baremadas Decreto aprobación das listas baremadas
24/06/2009 Conserxes Decreto aprobación das listas baremadas Decreto aprobación das listas baremadas
24/06/2009 Delineantes Decreto aprobación das listas baremadas Decreto aprobación das listas baremadas
24/06/2009 Enxeñeiro/a Técnico/a Industrial Decreto aprobación das listas baremadas Decreto aprobación das listas baremadas
24/06/2009 Limpadores/as Decreto aprobación das listas baremadas Decreto aprobación das listas baremadas
24/06/2009 Oficial conserxe Decreto aprobación das listas baremadas Decreto aprobación das listas baremadas
24/06/2009 Oficiais de obras Decreto aprobación das listas baremadas Decreto aprobación das listas baremadas
24/06/2009 Peóns Decreto aprobación das listas baremadas Decreto aprobación das listas baremadas
24/06/2009 Tecnico/a Educación Decreto aprobación das listas baremadas Decreto aprobación das listas baremadas
24/06/2009 Técnicos/as de Redes Decreto aprobación das listas baremadas Decreto aprobación das listas baremadas
24/06/2009 Traballadoras sociais Decreto aprobación das listas baremadas Decreto aprobación das listas baremadas
25/05/2009 Arquitecto/a Técnico/a Decreto aprobación das listas baremadas Decreto aprobación das listas baremadas
25/05/2009 Auxiliar Administrativo/a Decreto aprobación das listas baremadas Decreto aprobación das listas baremadas

 

Regulamento

Nome PDF
Regulamento de selección de persoal funcionario interino e laboral temporal do Concello de Ferrol (vixente dende o día 02/08/2010) pdf

Categorías

Nome PDF
Categorías existentes na bolsa de traballo (2017) pdf
Categorías existentes na bolsa de traballo (2015) pdf

* IMPORTANTE: aquelas persoas que desexen inscribirse en dúas ou máis categorías deberán achegar o modelo de solicitude e a documentación que desexen que se lles teña en conta na valoración dos méritos, para cada unha das categorías ás que desexa inscribirse)

Modelos de solicitude

Nome PDF
Inclusión na bolsa de traballo pdf
Admisión de novos méritos para persoas xa incluidas pdf

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar