Sede Electrónica | ConcelloSede Electrónica | ConcelloSede Electrónica | Concello
Volver

AXUDAS DO PLAN DE MELLORA PARA A EMPREGABILIDADE (PAME-FERROL)

Ten por obxecto establecer as normas específicas, no marco da Ordenanza Xeral de Subvencións deste Concello (BOP núm. 200 de 21/10/2019), polas que que se rexerá a convocatoria pública das axudas e subvencións para paliar e actuar de maneira inmediata, ante as consecuencias derivadas da crise económica provocada polo COVID- 19, e impulsar a actividade económica no termo municipal de Ferrol, outorgando liquidez ás empresas da cidade para contribuír a facilitar o cumprimento das súas obrigas empresariais, mantemento da actividade e emprego e amortecer a redución drástica de ingresos.

Preténdese protexer o interese xeral da cidadanía de Ferrol, dando soporte ás persoas autónomas, microempresa e pequena empresa, residentes na cidade para minimizar o impacto da crise económica provocada polo COVID-19 e coadxuvar para que, unha vez finalizada a alarma sanitaria, se produza canto antes unha reactivación da economía da nosa cidade, actuando directamente sobre os colectivos e as persoas físicas e xurídicas máis afectadas.

Por medio destas bases establécense unha liña principal de axuda:

Liña única de axuda Plan de Mellora para a Empregabilidade (PAME-Ferrol) a través de medidas de axuda ao impulso económico e protección do emprego

Prazo de apertura da presentación as 00:00 do 9 de Maio

Dende : 07/07/2020

Ata : 13/07/2020


Volver