Novas

venres, 01 de novembro de 2019

O alcalde apraza a decisión do pleno sobre a residencia de maiores do Bertón para poder analizar unha emenda do PP

A corporación municipal aprobou o convenio entre o Ministerio do Interior e o Concello para o cumprimento de penas de traballo en beneficio da comunidade


O pleno ordinario celebrado non votou finalmente o punto 4 da orde do día, en relación á aprobación do convenio de colaboración entre a Consellería de Política Social e o Concello de Ferrol para a cesión a título gratuíto dunha parcela e a construción nela dun centro de residencia de persoas maiores. O mesmo punto propoñía a aprobación do cambio de uso dotacional público e orde de mutación demanial a favor da Consellería de Política Social da parcela no Bertón. O voceiro do PP presentou no debate do punto unha emenda para cambiar a localización do centro e trasladarllo a O Boial. Ante a dificultade xurídica de votar a proposta popular, o alcalde retirou o punto da orde do día para analizar os termos da emenda antes de someter a decisión ao pleno da corporación. 

Os primeiros puntos da orde do día foron a aprobación das actas das sesións anteriores correspondentes ás celebradas o 26 de setembro de 2019 (ordinario) e 15 de outubro de 2019 (tres extraordinarias) e dar conta das resolucións ditadas pola alcaldía e os seus delegados no período comprendido entre os días 16 de setembro de 2019 e 15 de outubro de 2019. 

O punto 3, a proposta de aprobación do expediente de omisión de fiscalización previa da relación de facturas 31/2019, aprobouse con votos a favor dos grupos PSOE e Ferrol en Común (11) e a abstención de PP e BNG (14).

O punto 5, a proposta de aprobación da cancelación e devolución das garantías definitivas depositadas pola empresa Valoriza, Servicios a la Dependencia SL, debido á cesión dos contratos correspondentes ao lote 1 e lote 2 do “Servizo de Axuda no Fogar”, aprobouse cos votos a favor do PSOE, PP e FeC (23) e os votos en contra do BNG. 

O punto 6, a proposta de aprobación do convenio entre o Ministerio de Interior, a través da Secretaría Xeral de Institucións Penitenciarias, e o Concello de Ferrol para o cumprimento de penas de traballo en beneficio da comunidade, aprobouse cos votos a favor do PSOE, PP e FeC (23) e as abstencións do BNG. 

Deuse conta no punto 7 das vítimas mortais por violencia de xénero dende o 1 de xaneiro ata o 22 de outubro de 2019. No punto 8 aprobouse por unanimidade a Declaración Institucional do 25 de novembro, Día Internacional contra a Violencia de Xénero.  

A continuación, votouse o punto 9, unha moción do BNG en relación á campaña da Plataforma Vía Galega “Non emigramos. Expúlsannos”. Foi aprobada cos votos a favor do PSOE, FeC e BNG (13) e en contra do PP (12). 

O punto 10, unha moción de FeC para a creación dunha mesa de traballo para o impulso e divulgación cultural de Ricardo Carvalho Calero, aprobouse por unanimidade.  A continuación votouse o punto 11, unha moción do grupo de FeC para a construción dun aparcadoiro disuasorio en Canido. Foi aprobado cos votos a favor do PP (12) e FeC (3), as abstencións do BNG (2) e encontra os votos do PSOE (7). 

Con esta votación, próxima á medianoite, interrompeuse a sesión, que continuará nunha data aínda por fixar.


 

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar