Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente AV 0204 11/02
Denominación Contratación dun seguro de danos materiais do Concello de Ferrol
Tipo de expediente Servizos
Suxeito a regulación harmonizada Non
Procedemento de adxudicación Aberto con multiplicidade de criterios de valoración
Tramitación Urxente
Garantía provisional non se esixe
Clasificación do contratista
Orzamento (con IVE) 45.000 €/año (Prima anual máxima de licitación)
Orzamento (sen IVE)
Publicación en perfil 25/02/2011 14:16:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio Perfil
Data de publicación do anuncio na web 25/02/2011 14:16:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE
BOE correccións
BOP Anuncio BOP
BOP correccións
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio 08/03/2011
Fin 15/03/2011
Lugar presentación proposicións Rexistro Xeral (Concello de Ferrol)

Pregos

Administrativo Ver
Técnico Ver
Plano

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos
Data de publicación na web do comité de expertos

Acto público

Nome da apertura Sobres B) "Referencias técnicas dos criterios non avaliables mediante cifras ou porcentaxes"
Lugar da apertura Sala de Comisións/Alcaldes do Concello de Ferrol
Data da apertura 25/03/2011
Hora da apertura 10:25
Data de publicación da apertura na web 23/03/2011 14:40:00
Nome da apertura Sobres C) "Oferta económica-referencias técnicas dos criterios avaliables mediante cifras ou porcentaxes"
Lugar da apertura Sala de Comisións/ Alcaldes do Concello de Ferrol
Data da apertura 13/04/2011
Hora da apertura 10:00
Data de publicación da apertura na web 11/04/2011 13:25:00

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación
Data de publicación da adxudicación na web 05/05/2011 11:50:00
Outros acordos

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 05/05/2011
Adxudicatario GENERALI ESPAÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS
Importe de adxudicación (sen IVE) 83800,00
Importe de adxudicación (con IVE)
Observacións *PLURIANUAL (2 ANOS) / Importe exento de IVE

Empresas que concurriron á licitación

Responsable/s

Nome Joaquín Martínez Cubero
Cargo Xefe da Sección de Fcenda e Patrimonio

Outra información

Lémbrase que o prazo de presentación de proposicións comezará a contar a partir da publicación do anuncio no BOP

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar