Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente AV 0206 10/17
Denominación TRES ACCIÓNS FORMATIVAS INCLUÍDAS NO PROXECTO "FERROL PUNTO DE EMPREGO" (FSE) PERIODO 2010-2011
Tipo de expediente Servizos
Suxeito a regulación harmonizada Non
Procedemento de adxudicación Procedemento aberto con multiplicidade de criterios de valoración
Tramitación Urxente
Garantía provisional Non se esixe
Clasificación do contratista Non se esixe
Orzamento (con IVE) Lote 1-xerocultor: 33.900 € (18% IVE incluído) ; Lote 2-asistente persoal: 26.400 € (18% IVE incluído); Lote 3-coidador sociosanitario: 26.400 € (18% IVE incluído)
Orzamento (sen IVE)
Publicación en perfil 27/10/2010 10:17:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio Anuncio de licitación no Perfil do Contratante de data 27/10/2010
Data de publicación do anuncio na web 27/10/2010 10:17:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE
BOE correccións
BOP Anuncio licitación no BOP núm. 205 de data 27/10/2010
BOP correccións
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio 28/10/2010
Fin 04/11/2010
Lugar presentación proposicións Rexistro Xeral do Concello en horas de 9 a 14 de luns a venres días laborais e de 9 a 13 horas sábados e días non laborais para o persoal do Concello

Pregos

Administrativo Ver
Técnico Ver
Plano

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos
Data de publicación na web do comité de expertos

Acto público

Nome da apertura Horario de apertura rectificado: Sobres B) "Referencias técnicas dos criterios non avaliables mediante cifras ou porcentaxes"
Lugar da apertura Sala de Comisións/Alcaldes do Concello de Ferrol
Data da apertura 30/12/2010
Hora da apertura 11:20
Data de publicación da apertura na web 28/12/2010 12:47:00
Nome da apertura Sobres C) "Oferta económica-referencias técnicas dos criterios avaliables mediante cifras ou porcentaxes"
Lugar da apertura Sala de Comisións/Alcaldes do Concello de Ferrol
Data da apertura 04/02/2011
Hora da apertura 10:15
Data de publicación da apertura na web 02/02/2011 14:53:00

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación
Data de publicación da adxudicación na web 06/05/2011 0:00:00
Outros acordos

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 06/05/2011
Adxudicatario SIAD 24 GALICIA, S.L.- MAYORES ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA, S.L.
Importe de adxudicación (sen IVE) 18013,10
Importe de adxudicación (con IVE)
Observacións *IVE do 18 %

Empresas que concurriron á licitación

Responsable/s

Nome Pedro González Arias
Cargo Traballador do Concello

Outra información

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar