Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente 10 UR 1.1.1-11
Denominación OBRAS DE "REACONDICIONAMENTO DOS ESPAZOS PÚBLICOS DE ARTICULACIÓN INTERNA DOS BARRIOS. PRAZA CRUCEIRO DE CANIDO"
Tipo de expediente Obras
Suxeito a regulación harmonizada Non
Procedemento de adxudicación Procedemeno negociado con publicidade con varios criterios de valoración
Tramitación Ordinaria
Garantía provisional Non se esixe
Clasificación do contratista Non se esixe
Orzamento (con IVE) 124.967,69 €
Orzamento (sen IVE) 105.904,82 €
Publicación en perfil 12/11/2010 12:25:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio Anuncio de licitación no Perfil do Contratante de data 12/11/2010
Data de publicación do anuncio na web 12/11/2010 12:25:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE
BOE correccións
BOP
BOP correccións
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio 13/11/2010
Fin 25/11/2010
Lugar presentación proposicións Rexistro Xeral do Concello en horas de 9 a 14 de luns a venres días laborais e de 9 a 13 horas sábados e días non laborais para o persoal do Concello

Pregos

Administrativo
Técnico
Plano

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos
Data de publicación na web do comité de expertos

Acto público

Nome da apertura Sobres B) "Referencias técnicas dos criterios non avaliables mediante cifras ou porcentaxes"
Lugar da apertura Sala de Comisións/Alcaldes do Concello de Ferrol
Data da apertura 04/02/2011
Hora da apertura 11:05
Data de publicación da apertura na web 02/02/2011 13:30:00
Nome da apertura Sobres C) "Oferta económica-referencias técnicas dos criterios avaliables mediante cifras ou porcentaxes"
Lugar da apertura Sala de Comisións/Alcaldes do Concello de Ferrol
Data da apertura 02/03/2011
Hora da apertura 10:15
Data de publicación da apertura na web 28/02/2011 13:15:00

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación Ver
Data de publicación da adxudicación na web 02/06/2011 11:40:00
Outros acordos

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 02/06/2011
Adxudicatario CONSTRUCCIÓN TÉCNICA GCM, S.L.
Importe de adxudicación (sen IVE) 84035,60
Importe de adxudicación (con IVE)
Observacións * IVE do 18 %

Empresas que concurriron á licitación

"OCEALIA SOLUCIONES, S.L.; PASCUAL MARTÍNEZ, S.L.; GEPRODY GESTIÓN INTEGRAL, S.L.; CAMOGA, S.L.; TUBERÍAS DEL NORTE, S.L (TUNOR, S.L.); CONSTRUCCIONES CANOSA, S.L.; FERORSA; CANARGA, S.L. CONSTRUCCIONES; CONSTRUCCION TÉCNICA GCM, S.L.; BARDERA OBRAS CIVILES Y MARÍTIMAS, S.A.; PROYECTA ACTIVIDADES PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN; LANCER PROYECTOS Y OBRAS , S.A.; SERMANGLO, S.L."

Responsable/s

Nome María José González Novo e Felipe Cotovad Martínez
Cargo Arquitectos municipais

Outra información

Obtención de copias do prego e do proxecto, previo aboamento:

COPISTERÍA CUTUS
RÚA CUNTIS, 75, BAIXO (FERROL)
Tel. 981313233

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar