Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente AV 0601 11/08
Denominación DESENVOLVEMENTO DO PROCESO DE ORZAMENTOS PARTICIPATIVOS NO CONCELLO DE FERROL DURANTE 2011
Tipo de expediente Servizos
Suxeito a regulación harmonizada Non
Procedemento de adxudicación Procedemento aberto/multiplicidade de criterios de valoración
Tramitación Ordinaria
Garantía provisional non se esixe
Clasificación do contratista non se esixe
Orzamento (con IVE) 70.800 €
Orzamento (sen IVE) 60.000 €
Publicación en perfil 12/05/2011 9:42:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio PERFIL
Data de publicación do anuncio na web 12/05/2011 9:42:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE
BOE correccións
BOP BOP 12/05/2011
BOP correccións
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio 13/05/2011
Fin 27/05/2011
Lugar presentación proposicións Rexistro Xeral do Concello de Ferrol

Pregos

Administrativo Ver
Técnico Ver
Plano

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos
Data de publicación na web do comité de expertos

Acto público

Nome da apertura Apertura sobre B)" Referencias Técnicas dos criterios non avaliables mediante cifras ou porcentaxes"
Lugar da apertura Sala de Comisións do Concello de Ferrol
Data da apertura 15/07/2011
Hora da apertura 10:15
Data de publicación da apertura na web 13/07/2011 11:47:00
Nome da apertura Apertura Sobres C) "Referencias técnicas dos criterios avaliables mediante cifras ou porcentaxes"
Lugar da apertura Sala de Comisións /Alcaldes
Data da apertura 29/07/2011
Hora da apertura 10:00
Data de publicación da apertura na web 27/07/2011 11:55:00

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación
Data de publicación da adxudicación na web 07/09/2011 10:41:00
Outros acordos

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 07/09/2011
Adxudicatario CIDADANÍA REDE DE APLICACIÓNS SOCIAIS,S. COOP. GALLEGA
Importe de adxudicación (sen IVE) 46444,80
Importe de adxudicación (con IVE)
Observacións *IVE do 18 %

Empresas que concurriron á licitación

Responsable/s

Nome
Cargo

Outra información

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar