Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente AV 0902 11/07
Denominación PLAN INTEGRAL DE CONTROL POBOACIONAL DA GAIVOTA PATIAMARELA, DO ESTORNIÑO E DA ASISTENCIA TÉCNICA DA POMBA DOMÉSTICA
Tipo de expediente Servizos
Suxeito a regulación harmonizada Non
Procedemento de adxudicación Aberto con varios criterios de valoración
Tramitación Ordinaria
Garantía provisional Non
Clasificación do contratista
Orzamento (con IVE) 48.291,50.-€/ano
Orzamento (sen IVE) 40.925,00.-€/ano
Publicación en perfil 24/05/2011 11:17:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio Anuncio da licitación no Perfil do Contratante de data 24/05/2011
Data de publicación do anuncio na web 24/05/2011 11:17:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE
BOE correccións
BOP BOP Nº 97, do 24/05/2011
BOP correccións
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio 25/05/2011
Fin 08/06/2011
Lugar presentación proposicións Rexistro Xeral do Concello de Ferrol de 09:00 a 14:00 horas, de luns a venres os días laborais e de 09:00 a 13:00 h sábados e días non laborais para o persoal do Concello. Por correo postal: ver cláusula 10 do prego de cláusulas administrativas

Pregos

Administrativo Ver
Técnico Ver
Plano

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos
Data de publicación na web do comité de expertos

Acto público

Nome da apertura Apertura sobre B)" Referencias Técnicas dos criterios non avaliables mediante cifras ou porcentaxes"
Lugar da apertura Sala de Comisións do Concello de Ferrol
Data da apertura 15/07/2011
Hora da apertura 10:00
Data de publicación da apertura na web 13/07/2011 11:49:00
Nome da apertura Apertura sobres C)"Oferta económica-referencias técnicas dos criterios avaliables mediante cifras ou porcentaxes"
Lugar da apertura Sala de Comisións/Alcaldes do Concello de Ferrol
Data da apertura 19/09/2011
Hora da apertura 12:20
Data de publicación da apertura na web 16/09/2011 8:22:00

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación
Data de publicación da adxudicación na web 18/10/2011 10:17:00
Outros acordos

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 18/10/2011
Adxudicatario LOCUS AVIS, S.L.U.
Importe de adxudicación (sen IVE) 75508,58
Importe de adxudicación (con IVE)
Observacións *IVE do 8 %

Empresas que concurriron á licitación

Responsable/s

Nome Carmen Vidal Bolaño
Cargo Técnica municipal de medio ambiente

Outra información

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar