Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente PN 0304 11/17
Denominación Educa-lo ocio. Curso académico 2011-2012.
Tipo de expediente Servizos
Suxeito a regulación harmonizada Non
Procedemento de adxudicación Procedemento negociado con publicidade e varios criterios de valoración
Tramitación Ordinaria
Garantía provisional Non se esixe
Clasificación do contratista
Orzamento (con IVE) Orzamento máximo total: 95.722,00 €. Importe prezo bruto/hora: 22,00 €.
Orzamento (sen IVE)
Publicación en perfil 03/08/2011 9:44:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio Anuncio para o Perfil do Contratante
Data de publicación do anuncio na web 03/08/2011 9:44:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE
BOE correccións
BOP
BOP correccións
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio 04/08/2011
Fin 13/08/2011
Lugar presentación proposicións Rexistro Xeral do Concello (Horario: de 9:00 a 14:00 h., agás sábados e semana do 8 ao 13 de agosto: de 9:00 a 13:00 h.)

Pregos

Administrativo Ver
Técnico Ver
Plano

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos
Data de publicación na web do comité de expertos

Acto público

Nome da apertura Sobres B) "Referencias técnicas dos criterios non avaliables mediante cifras ou porcentaxes"
Lugar da apertura Sala de Comisións /Alcaldes do Concello de Ferrol
Data da apertura 19/09/2011
Hora da apertura 12:00
Data de publicación da apertura na web 16/09/2011 8:26:00
Nome da apertura Sobres C) "Oferta económica-referencias técnicas dos criterios avaliables mediante cifras ou porcentaxes"
Lugar da apertura Sala de Comisións /Alcaldes do Concello de Ferrol
Data da apertura 23/09/2011
Hora da apertura 10:00
Data de publicación da apertura na web 21/09/2011 13:02:00

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación
Data de publicación da adxudicación na web 04/10/2011 12:05:00
Outros acordos

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 04/10/2011
Adxudicatario VANGUARDIA EN MOVIMIENTO Y TÉCNOLOGÍA GALLEGA, S.L.
Importe de adxudicación (sen IVE) 94851,80
Importe de adxudicación (con IVE)
Observacións 21,80 €/ hora / EXENTAS DE IVE

Empresas que concurriron á licitación

Responsable/s

Nome Emilia Seoane Pérez
Cargo Técnica municipal de educación

Outra información

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar