Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente AVH 0902 10/36
Denominación Mantemento das áreas de xogos infantís e parques biosaludables existentes na cidade
Tipo de expediente Servizos
Suxeito a regulación harmonizada Si
Procedemento de adxudicación Aberto con multiplicidade de criterios de valoración
Tramitación Ordinaria
Garantía provisional non se esixe
Clasificación do contratista Categoría A, Grupo 0, Subgrupo 5
Orzamento (con IVE) 98.985.75 €/ANO (engadido o IVE) 197.971.50 € (2 ANOS)
Orzamento (sen IVE) 83.886.22 €/ANO
Publicación en perfil 12/09/2011 13:54:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio PERFIL
Data de publicación do anuncio na web 12/09/2011 13:54:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE BOE Nº 237 de 1/10/2011
BOE correccións
BOP BOP Nº 184 de 26/09/2011
BOP correccións
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE Anuncio DOUE nº 2011/S 177-290564
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio 12/09/2011
Fin 21/10/2011
Lugar presentación proposicións Rexistro Xeral do Concello de Ferrol

Pregos

Administrativo Ver
Técnico Ver
Plano

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos A Xunta de Goberno Local en sesión celebrada o día 19 de marzo de 2012, designou o comité de expertos para este expediente:

- don Guillermo Díaz del Río y Fortuny
- dona Mª José González Novo
- don Felipe Martínez Cotovad
Data de publicación na web do comité de expertos 21/03/2012 9:45:00

Acto público

Nome da apertura Sobres B) "Referencias técnicas dos criterios non avaliables mediante cifras ou porcentaxes"
Lugar da apertura Sala de Comisións/Alcaldes do Concello de Ferrol
Data da apertura 23/03/2012
Hora da apertura 9:35
Data de publicación da apertura na web 21/03/2012 12:20:00
Nome da apertura Sobres C) " Oferta económica-Referencias Técnicas dos criterios avaliables mediante cifras ou porcentaxes"
Lugar da apertura Sala de Comisións/Alcaldes do Concello de Ferrol
Data da apertura 27/04/2012
Hora da apertura 9:30
Data de publicación da apertura na web 25/04/2012 12:57:00

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación Ver
Data de publicación da adxudicación na web 12/07/2012 12:15:00
Outros acordos

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 12/07/2012
Adxudicatario JARDINCELAS, S.L.
Importe de adxudicación (sen IVE) 129869,28
Importe de adxudicación (con IVE)
Observacións *IVE do 18 %

Empresas que concurriron á licitación

Responsable/s

Nome Santiago Sánchez de Toca Acebal
Cargo Enxeñeiro técnico agrícola

Outra información

 

- Acreditación de ter realizado nos últimos catro anos algún traballo similar ós contidos na memoria e prego de condicións técnicas. Cando o destinatario sexa unha entidade do sector público se acreditará mediante a presentación do correspondente certificado do órgano (cláusula 11. F do prego de cláusulas administrativas e claúsula 21 PERFIL DO LICITADOR do prego de prescricións técnicas)

-Acreditación de estar en posesión dos certificados ISO-9001 E ISO-14001 relativas a instalación e mantemento das áreas de xogos infantís. Estas acreditación deben estar vixentes (cláusula 11. G do prego de cláusulas administrativas e cláusula 21 PERFIL DO LICITADOR do prego de prescricións técnicas)

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar