Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente AP 0801 11/18
Denominación Canalización de augas pluviais, construcción de beirarrúas, ampliación de calzada e mellora de alumeado público. Estrada de O Vilar desde a estrada do Faro ata a estrada de San Xurxo
Tipo de expediente Obras
Suxeito a regulación harmonizada Non
Procedemento de adxudicación Procedemento aberto con único criterio de valoración (prezo)
Tramitación Urxente
Garantía provisional non se esixe
Clasificación do contratista
Orzamento (con IVE) 300.040.64 € (18%)
Orzamento (sen IVE) 254.271,73 €
Publicación en perfil 15/09/2011 13:58:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio PERFIL
Data de publicación do anuncio na web 15/09/2011 13:58:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE
BOE correccións
BOP BOP Nº 181 de 21/09/2011
BOP correccións
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio 22/09/2011
Fin 04/10/2011
Lugar presentación proposicións Rexistro Xeral do Concello de Ferrol

Pregos

Administrativo Ver
Técnico Ver
Plano

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos
Data de publicación na web do comité de expertos

Acto público

Nome da apertura Aperturas sobres B) " Referencias Técnicas" (Programa de Traballos)
Lugar da apertura Sala de Comisións/Alcaldes do Concello de Ferrol
Data da apertura 09/05/2012
Hora da apertura 10:10
Data de publicación da apertura na web 07/05/2012 11:38:00
Nome da apertura Apertura sobres C) "Oferta económica"
Lugar da apertura Sala de Comisións/Alcaldes do Concello de Ferrol
Data da apertura 21/05/2012
Hora da apertura 10:00
Data de publicación da apertura na web 16/05/2012 9:06:00

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación
Data de publicación da adxudicación na web 21/06/2012 11:01:00
Outros acordos

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 21/06/2012
Adxudicatario CONSTRUCCIONES D. OGANDO, S.L.
Importe de adxudicación (sen IVE) 168048,19
Importe de adxudicación (con IVE)
Observacións * IVE do 18 %

Empresas que concurriron á licitación

"PARQUETS ALBANESES, S.L.; CONSTRUCCIONES PARAXE, S.L. ;NAROM, S.L.; DESMACO, S.L.; GEPRODY GESION INTEGRAL, S.L; EXCAVACIONES VILARIÑO DEZA, S.L.; CONSTRUCCIONES GONZALEZ Y GONZALEZ, S.L.; XESTION AMBIENTAL DE CONTRATAS, S.L.; CONSTRUCCIONES CANOSA, S.L.; EXCAMEL, S.L.; SAN MARTIN, S.A.; ARIAS HERMANOS CONSTRUCCIONES, S.A.; JSTOP OBRAS Y SERVICIOS, : ANTONIO FILLOY, S.A.; CRC OBRAS Y SERVICIO, S.L. ; LAXES AMBIENTAL, S.L.; ELECNOR, S.A. ; COSNTRUCCIONES, ALEA, S.L.; FERORSA PROUECTOS Y BORAS, S.L. ; CONSTRUCCIONES M. PITA, S.L.; MOVEXVIAL, S.L,:; OBRAS Y VIALES DE GALICIA, S.L.; EXCAVACIONES AMENEDO, S.L. CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO, S.L.; CONSTRUCCIONES J, MAURI E HIJOS; UMRER, S.L.; LANCER PROYECTOS Y OBRAS, S.A.; PASCUAL MARTINEZ, S.L.; UTE JARDINERÍA ARCE, S.L.; CARICLES INVERSIONES, S.L.; ROFE INNOVACIONES, S.L.;CANALIZACIONES, ESTRUCTURAS Y OBRAS (CEO) CONSTRUCCIONES, S.L.;CONSTRUCCIONES SEIFRAN, S.L.; CANALUGO, S.L.; BEGASUCEGSA; TUNOR, S.L.; MARCO OBRAS Y PROYECTOS DE AROSA, S.L.; MANTENIMIENTO OBRAS PORTUARIAS, S.L.; UTE FLUMCISA, S.L.- EXCAVACIONES CANDAL, S.L; CONSTRUCCIONES CONCIFA, S.L.; GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS SETELUX, S.L.; EXCAVACIONES CERNADAS VALIÑA, S.L.; MACEIRAS Y ESMORIS, S.L. ; UTE ELECTRO MONTAJES CRUZ, S.L.- JUMA COLOR, S.L. ; CONSTRUCCIONES OREGA, S.L.; CONSTRUCCIONES VIXOY, S.L; COBRA ISNTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.; CONSTRUCCIONES Y OBRAS JOSE ANTONIO, S.L. ; OBRAS Y SERVICIOS GEO S.L. ; PROYECTA ACTIVIDADES PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION , S.L.; EIRIÑA, S.L.; CONSTRUCCIONES ALEJANDRO MARTÍNEZ E HIJOS, S.L.; ECOSERVICIOS Y BIOCONSTRUCCIONES ATLAS, S.L.; CONTRATAS Y DESARROLLOS URBANOS 05, S.L. ; CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUELEZ, S.L.; SYR AMG, S.L.; CONSTRUCCIONES D. OGANDO. S.L.; HORDESCON , S.L. ; PROYECONS, S.A.; CASDIBOCA, S.L.; CONSTRUCCIONES Y TECNICAS CASAMORE, S.L.; ; VIALIA EDIFICACION CIVIL, S.L.; Q.I. PROQUINTAS, S.A.; ATLÁNTICA DE CONSTRUCCIÓN Y MEDIO AMBIENTE, S.L. ; MANTENIMIENTO FORESTAL MG, S.L.; UTE SARDALLA ESPAÑOLA, S.A.- CANALIZACIONES Y COSNTRUCCIONES SALNES, S.L.; EXTRACO COSNTRUCCIONS E PROXECTOS , S.A.; MISTURAS, OBRAS E PROXECTOS, S.A.; CONTRATAS Y OBRAS PÚBLICAS MECUMA, S.L.; CONSTRUCCIONES CANARGA, S.L.; INTEMAGA, S.L.; ESPINA OBRAS HIDRAULICAS , S.A.; DECORACIONES J. BELLO, S.L.; ABECONSA, S.L.U.; C. ALDASA, S.L.U. ; OGMIOS PROYECTO, S.LL. ; CONSTRUCCIONES GALDIANO, S.A.; CONSTRUCCIONES FONTENLA, S.A.; JESÚS MARTÍNEZ ALVAREZ CONSTRUCCIONES, S.A.; TRANSFORMACIONES AGRARIAS ISIDRO HERMANOS BLANCO TRIGO, S.L. ; CONSLAR INGENIERIA Y CONSTRICCION, S.L.U.; COPCISA, S.A.; PACSA SERVICIO URBANOS Y DEL MEDIO NATURAL, S.L.; CONSTRUCCIONES EN PIEDRA SIGRÁS, S.L.; CONSTRUCCIONES LOPEZ CAO, S.L.; ALVAC S.A.; IBERSILVA, S.A."

Responsable/s

Nome Alberto Castro Rascado
Cargo Enxeñeiro municipal

Outra información

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar