Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente AVH 0801 11/26
Denominación Xestión do servizo de punto limpo
Tipo de expediente Servizos
Suxeito a regulación harmonizada Si
Procedemento de adxudicación Aberto con varios criterios valoración e suxeito a regulación harmonizada
Tramitación Urxente
Garantía provisional non se esixe
Clasificación do contratista Grupo S) " Servizos de tratamento de residuos e desechos"
Subgrupo 1 " Tratamento e incineración de residuos e desechos urbanos"
Categoría A
Orzamento (con IVE) 63.993,98 €/ano (engadido o 8% de IVE) 255.975,92 € (4 anos)
Orzamento (sen IVE)
Publicación en perfil 10/10/2011 9:33:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio Perfil
Data de publicación do anuncio na web 10/10/2011 9:33:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE BOE nº 254 de 21/10/2011
BOE correccións
BOP BOP nº 201 de 21/10/2011
BOP correccións
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE 2011/S 198-322583 de 14/10/2011
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio 10/10/2011
Fin 18/11/2011
Lugar presentación proposicións Rexistro Xeral do Concello de Ferrol

Pregos

Administrativo Ver
Técnico Ver
Plano

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos
Data de publicación na web do comité de expertos

Acto público

Nome da apertura Sobres B) "Referencias técnicas dos criterios non avaliables mediante cifras ou porcentaxes"
Lugar da apertura Sala de Comisións / Alcaldes do Concello de Ferrol
Data da apertura 05/12/2011
Hora da apertura 10:00
Data de publicación da apertura na web 02/12/2011 10:15:00
Nome da apertura Sobres C)"Oferta económica-referencias técnicas dos criterios avaliables mediante cifras ou porcentaxes"
Lugar da apertura Sala de Comisións / Alcaldes do Concello de Ferrol
Data da apertura 23/12/2011
Hora da apertura 10:10
Data de publicación da apertura na web 21/12/2011 13:15:00

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación
Data de publicación da adxudicación na web 20/01/2012 11:39:00
Outros acordos

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 20/01/2012
Adxudicatario RECICLAJE DE INERTES DEL NOROESTE, S.L
Importe de adxudicación (sen IVE) 233313,12
Importe de adxudicación (con IVE)
Observacións *IVE do 8%

Empresas que concurriron á licitación

Responsable/s

Nome Alberto Castro Rascado
Cargo Enxeñeiro municipal

Outra información

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar