Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente PN 0304 11/29
Denominación Adecuación da área de xogos infantís no CEIP Almirante Juan de Lángara
Tipo de expediente Suministros
Suxeito a regulación harmonizada Non
Procedemento de adxudicación Negociado sen publicidade
Tramitación Ordinaria
Garantía provisional Non se esixe
Clasificación do contratista
Orzamento (con IVE) 55.639,11 €
Orzamento (sen IVE) 47.151,79 €
Publicación en perfil 21/11/2011 14:12:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio
Data de publicación do anuncio na web 21/11/2011 14:12:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE
BOE correccións
BOP
BOP correccións
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio
Fin
Lugar presentación proposicións

Pregos

Administrativo
Técnico
Plano

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos
Data de publicación na web do comité de expertos

Acto público

Nome da apertura Sobres B) "Referencias técnicas dos criterios non avaliables mediante cifras ou porcentaxes"
Lugar da apertura Sala de Comisións/Alcaldes do Concello de Ferrol
Data da apertura 23/12/2011
Hora da apertura 10:20
Data de publicación da apertura na web 21/12/2011 13:18:00
Nome da apertura Sobres C) "Oferta económica-criterios avaliables mediante cifras ou porcentaxes"
Lugar da apertura Sala de Comisións/Alcaldes do Concello de Ferrol
Data da apertura 29/12/2011
Hora da apertura 9:00
Data de publicación da apertura na web 27/12/2011 12:19:00

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación
Data de publicación da adxudicación na web 04/01/2012 11:30:00
Outros acordos

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 04/01/2012
Adxudicatario JUEGOS KOMPAN, S.A.
Importe de adxudicación (sen IVE) 38616,01
Importe de adxudicación (con IVE)
Observacións *IVE do 18 %

Empresas que concurriron á licitación

Responsable/s

Nome María Jesus Rodríguez Casanova
Cargo Arquitecta técnica municipal

Outra información

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar