Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente 11 UR 4.2.1-21
Denominación Reacondicionamento de eixos de comunicación entre barrios históricos. Rúa Atocha-Máximo Ramos
Tipo de expediente Obras
Suxeito a regulación harmonizada Non
Procedemento de adxudicación Negociado con publicidade e con varios criterios de valoración
Tramitación Ordinaria
Garantía provisional non se esixe
Clasificación do contratista Grupo G); Subgrupo 6 "Obras e viais sen cualificación específica"; Categoría D.
Orzamento (con IVE) 440.104,80 € (18% de IVE)
Orzamento (sen IVE) 372.970,17 €
Publicación en perfil 30/11/2011 10:28:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio Anuncio Licitación
Data de publicación do anuncio na web 30/11/2011 10:28:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE
BOE correccións
BOP
BOP correccións
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio 01/12/2011
Fin 13/12/2011
Lugar presentación proposicións Rexistro Xeral do Concello de Ferrol

Pregos

Administrativo
Técnico
Plano

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos
Data de publicación na web do comité de expertos

Acto público

Nome da apertura Sobres B) "Referencias técnicas dos criterios non avaliables mediante cifras ou porcentaxes"
Lugar da apertura Sala de Comisións/Alcaldes do Concello de Ferrol
Data da apertura 23/03/2012
Hora da apertura 10:00
Data de publicación da apertura na web 21/03/2012 12:26:00
Nome da apertura Sobres C) " Oferta económica- Referencias técnicas dos criterios avaliables mediante cifras ou porcentaxes"
Lugar da apertura Sala de Comisións/Sala da Alcaldes do Concello de Ferrol
Data da apertura 13/04/2012
Hora da apertura 11:30
Data de publicación da apertura na web 11/04/2012 14:06:00

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación
Data de publicación da adxudicación na web 25/05/2012 9:52:00
Outros acordos

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 25/05/2012
Adxudicatario XESTIÓN AMBIENTAL DE CONTRATAS, S.L.
Importe de adxudicación (sen IVE) 275624,96
Importe de adxudicación (con IVE)
Observacións * IVE do 18 %

Empresas que concurriron á licitación

"UTE URBASER, S.A.-SOCAMEX,S.A: CANARGA, S.L. CONSTRUCCIONES; TERRAUGA, PROYECTOS Y OBRAS, S.L.; BARDERA OBRAS CIVILES Y MARITIMAS, S.L.; OVIGA (OBRAS Y VIALES DE GALICIA, S.L.); LANCER PROYECTOS Y OBRAS, S.A. ;UTE ALARIO OBRA CIVI, S.L- MANTOP (MANTENIMIENTO OBRAS PORTUARIAS, S.L.); SAN MARTIN, S.A.; COPCISA, S.A.; JESÚS MARTÍNEZ ÁLVAREZ CONSTRUCCIONES; XESTIÓN AMBIENTAL DE CONTRATAS, S.L.; C. ALDASA, S.L.U.; CONSLAR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.L.U.; CONTRATAS Y DESARROLLOS URBANOS 05, S.L.; ALVAC, S.A."

Responsable/s

Nome María José González Novo e Felipe Cotovad Martínez
Cargo Arquitectos municipais

Outra información

O anuncio de publicación da adxudicación saiu publicado no BOP núm. 122 de data 28/06/2012.Obtención de copias do prego e do proxecto, previo aboamento:

COPISTERÍA CUTUS
RÚA CUNTIS, 75, BAIXO (FERROL)
Tel. 981313233

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar