Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente AVH 11/30
Denominación Prestación de servizos no Teatro Jofre, Auditorio, Centro Cultural Torrente Ballester/Capela e outros espazos
Tipo de expediente Servizos
Suxeito a regulación harmonizada Si
Procedemento de adxudicación Aberto/varios criterios valoración e suxeito a regulación harmonizada
Tramitación Urxente
Garantía provisional non se esixe
Clasificación do contratista GRUPO L, SUBGRUPO 5, CATEGORIA B
GRUPO P, SUBGRUPO 1, CATEGORIA B
Orzamento (con IVE) 501.570.53 €/ANO (18%; 4 ANOS)
Orzamento (sen IVE) 425.059.77 €/ANO ( 4 ANOS)
Publicación en perfil 26/01/2012 14:39:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio PERFIL
Data de publicación do anuncio na web 26/01/2012 14:39:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE BOE nº 39 de 15/02/2012
BOE correccións
BOP BOP nº 24 de 3/02/2012
BOP correccións
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE DOUE S19 de 28/01/2012
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio 26/01/2012
Fin 05/03/2012
Lugar presentación proposicións Rexistro Xeral do Concello de Ferrol

Pregos

Administrativo Ver
Técnico Ver
Plano

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos
Data de publicación na web do comité de expertos

Acto público

Nome da apertura Sobres B) "Referencias técnicas dos criterios non avaliables mediante cifras ou porcentaxes"
Lugar da apertura Sala de Comisións/Alcaldes do Concello de Ferrol
Data da apertura 23/03/2012
Hora da apertura 10:55
Data de publicación da apertura na web 21/03/2012 12:36:00
Nome da apertura Sobres C) "Oferta económica- Referencia técnicas dos criterios avaliables mediante cifras ou porcentaxes
Lugar da apertura Sala de Comisións/Alcaldes do Concello de Ferrol
Data da apertura 03/04/2012
Hora da apertura 10:30
Data de publicación da apertura na web 30/03/2012 14:24:00

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación
Data de publicación da adxudicación na web 07/05/2012 11:33:00
Outros acordos

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 07/05/2012
Adxudicatario EULEN,S.A.
Importe de adxudicación (sen IVE) 1596454,98
Importe de adxudicación (con IVE)
Observacións *IVE do 18%

Empresas que concurriron á licitación

Responsable/s

Nome Alberto Castro Rascado
Cargo Enxeñeiro industrial municipal

Outra información

O EXPEDIENTE TRAMITARASE MEDIANTE A MODALIDADE "ANTICIPADO DE GASTOS"  A ADXUDIDACIÓN QUEDA CONDICIONADA Á ASISTENCIA DE CRÉDITO NO ORZAMENTARIO DO ANO 2012

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar