Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente PN 0308 12/02
Denominación Asistencia Técnica de arqueoloxía do Concello de Ferrol
Tipo de expediente Servizos
Suxeito a regulación harmonizada Non
Procedemento de adxudicación Negociado sen publicidade/único criterio (prezo)
Tramitación Ordinaria
Garantía provisional non se esixe
Clasificación do contratista
Orzamento (con IVE) 52.000 € (18%)
Orzamento (sen IVE) 44.067,79 €
Publicación en perfil 22/02/2012 14:16:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio
Data de publicación do anuncio na web 22/02/2012 14:16:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE
BOE correccións
BOP
BOP correccións
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio
Fin
Lugar presentación proposicións Rexistro Xeral do Concello de Ferrol

Pregos

Administrativo
Técnico
Plano

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos
Data de publicación na web do comité de expertos

Acto público

Nome da apertura Sobres B) " Referencias técnicas dos criterios avaliables mediante cifras ou porcentaxes- Oferta económica"
Lugar da apertura Sala de Comisións/Alcaldes do Concello de Ferrol
Data da apertura 13/04/2012
Hora da apertura 11:10
Data de publicación da apertura na web 11/04/2012 14:15:00
Nome da apertura
Lugar da apertura
Data da apertura
Hora da apertura
Data de publicación da apertura na web

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación
Data de publicación da adxudicación na web 11/05/2012 10:56:00
Outros acordos

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 11/05/2012
Adxudicatario VAN DIVULGACIÓN CULTURAL, S.L.
Importe de adxudicación (sen IVE) 43000,00
Importe de adxudicación (con IVE)
Observacións * IVE do 18 %

Empresas que concurriron á licitación

Responsable/s

Nome Felipe Cotavad Martínez
Cargo Arquitecta municipal

Outra información

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar