Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente PA 0501 11/28
Denominación Xestión dos locais de ensaio adscritos á Concellería de Cultura do Concello de Ferrol
Tipo de expediente Servizos
Suxeito a regulación harmonizada Non
Procedemento de adxudicación Aberto/multiplicidade de criterios de valoración
Tramitación Ordinaria
Garantía provisional non se esixe
Clasificación do contratista
Orzamento (con IVE) 45.000 € /ano (18%)[2 anos prorrogables ata un máximo de 4 anos]
Orzamento (sen IVE) 38.135,59 €/ano
Publicación en perfil 23/02/2012 9:13:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio Anuncio Perfil
Data de publicación do anuncio na web 23/02/2012 9:13:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE
BOE correccións
BOP BOP nº 43 de 2/03/2012
BOP correccións
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio 03/03/2012
Fin 17/03/2012
Lugar presentación proposicións Rexistro Xeral do Concello de Ferrol

Pregos

Administrativo Ver
Técnico Ver
Plano

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos
Data de publicación na web do comité de expertos

Acto público

Nome da apertura Apertura sobres B) "Referencias técnicas dos criterios non avaliables mediante cifras ou porcentaxes"
Lugar da apertura Sala de Comisións do Concello de Ferrol
Data da apertura 20/04/2012
Hora da apertura 9:50
Data de publicación da apertura na web 18/04/2012 12:44:00
Nome da apertura Apertura sobres C) Oferta económica-Referencias técnicas dos criterios avaliables mediante cifras ou porcentaxes"
Lugar da apertura Sala de Comisións/Alcaldes do Concello de Ferrol
Data da apertura 11/05/2012
Hora da apertura 10:50
Data de publicación da apertura na web 09/05/2012 12:15:00

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación
Data de publicación da adxudicación na web 28/06/2012 13:25:00
Outros acordos

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 28/06/2012
Adxudicatario A ESCOLA DA VACA, S.L.
Importe de adxudicación (sen IVE) 67715,44
Importe de adxudicación (con IVE)
Observacións *PLURIANUAL (2 ANOS) / - IVE do 18 %

Empresas que concurriron á licitación

Responsable/s

Nome
Cargo

Outra información

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar