Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente 11 UR 2.2.2-1
Denominación RECUPERACION DO PARQUE ARQUEOLOXICO DO BALUARTE DE CANIDO
Tipo de expediente Obras
Suxeito a regulación harmonizada Non
Procedemento de adxudicación Procedemento negociado sen publicidade (invitación a empresas)
Tramitación Ordinaria
Garantía provisional
Clasificación do contratista
Orzamento (con IVE) 73.055,22 €
Orzamento (sen IVE) 61.911,20 €
Publicación en perfil 14/03/2012 9:13:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio
Data de publicación do anuncio na web 14/03/2012 9:13:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE
BOE correccións
BOP
BOP correccións
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio
Fin
Lugar presentación proposicións

Pregos

Administrativo
Técnico
Plano

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos
Data de publicación na web do comité de expertos

Acto público

Nome da apertura Sobres B) " Oferta económica- Referencias Técnicas dos criterios avaliables mediante cifras ou porcentaxes"
Lugar da apertura Sala de Comisións/Alcaldes do Concello de Ferrol
Data da apertura 27/04/2012
Hora da apertura 9:50
Data de publicación da apertura na web 25/04/2012 12:54:00
Nome da apertura
Lugar da apertura
Data da apertura
Hora da apertura
Data de publicación da apertura na web

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación
Data de publicación da adxudicación na web 08/06/2012 10:00:00
Outros acordos

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 08/06/2012
Adxudicatario CONSTRUCCIONES M. PITA, S.L.
Importe de adxudicación (sen IVE) 58961,83
Importe de adxudicación (con IVE)
Observacións *IVE do 18 %

Empresas que concurriron á licitación

" CONSTRUCCIONES M. PITA, S.L.; MT 2001 , S.L.;JOSE NO MARTIÑAN E HIJOS, CONSTRUCCIONES S.A.; CONSTRUCCIONES CATABOIS, S.L."

Responsable/s

Nome María José González Novo e Felipe Cotovad Martínez
Cargo Arquitectos municipais

Outra información

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar