Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente PN 0207 12/09
Denominación FERROL PUNTO DE EMPREGO II (FSE) PERIODO 2012-2013
Tipo de expediente Servizos
Suxeito a regulación harmonizada Non
Procedemento de adxudicación Procedemento negociado sen publicidade (invitación a empresas)
Tramitación Urxente
Garantía provisional Non se esixe
Clasificación do contratista
Orzamento (con IVE) -Lote 1: Atención sociosanitaria a persoas no domicilio:31.750,00 € (18% do IVE incluído. -Lote 2: Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais: 28.000,00 € (18% do IVE incluído)
Orzamento (sen IVE) -Lote 1: 26.906,78 € . -Lote 2: 23.728,81 €
Publicación en perfil 24/04/2012 12:02:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio
Data de publicación do anuncio na web 24/04/2012 12:02:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE
BOE correccións
BOP
BOP correccións
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio
Fin
Lugar presentación proposicións Rexistro Xeral do Concello en horas de 9 a 14 de luns a venres días laborais e de 9 a 13 horas sábados e dias non laborais para o persoal do Concello

Pregos

Administrativo
Técnico
Plano

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos
Data de publicación na web do comité de expertos

Acto público

Nome da apertura Sobres B) " Referencias Técnicas- criterios non avaliables mediante cifras ou porcentaxes"
Lugar da apertura Sala de Comisións/Alcaldes do Concello de Ferrol
Data da apertura 01/06/2012
Hora da apertura 9:25
Data de publicación da apertura na web 30/05/2012 11:13:00
Nome da apertura Sobres C) "Oferta económica- Referencias Técnicas dos criterios avaliables mediante cifras ou porcentaxes"
Lugar da apertura Sala de Comisións/Alcaldes do Concello de Ferrol
Data da apertura 08/06/2012
Hora da apertura 10:00
Data de publicación da apertura na web 06/06/2012 11:16:00

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación
Data de publicación da adxudicación na web 21/08/2012 10:22:00
Outros acordos

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 21/08/2012
Adxudicatario FORGA (Fundación para a Orientación Profesional, a Investigación e o Desenvolvemento Tecnolóxico, o Emprego e a Formación en Galiza) e EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A.
Importe de adxudicación (sen IVE) 46665,23
Importe de adxudicación (con IVE)
Observacións *Da contía total, 22.288 €, están exentos de IVE, e os outros 24.372,23 € aplicaselle o IVE do 18 €

Empresas que concurriron á licitación

Responsable/s

Nome Ricardo Costa Arribe e Pedro González Arias
Cargo Titores-Orientadores do proxecto

Outra información

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar