Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente PN 0300 12/01
Denominación TRABALLOS DE REDACCIÓN E XESTIÓN DOS EXPEDIENTES DE EXPROPIACION PARA O CONCELLO DE FERROL
Tipo de expediente Servizos
Suxeito a regulación harmonizada Non
Procedemento de adxudicación Procedemento negociado sen publicidade (invitación a empresas)
Tramitación Ordinaria
Garantía provisional Non se esixe
Clasificación do contratista
Orzamento (con IVE) 35.400,00 € (incluído o 18% do IVE)
Orzamento (sen IVE) 30.000,00 €
Publicación en perfil 09/05/2012 10:23:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio
Data de publicación do anuncio na web 09/05/2012 10:23:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE
BOE correccións
BOP
BOP correccións
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio
Fin
Lugar presentación proposicións Rexistro Xeral do Concello en horas de 9 a 14 de luns a venres días laborais e de 9 a 13 horas sábados e días non laborais para o persoal do Concello

Pregos

Administrativo
Técnico
Plano

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos
Data de publicación na web do comité de expertos

Acto público

Nome da apertura Apertura sobres B) · Referencia técnicas dos criterios non avaliables mediante cifras ou porcentaxes
Lugar da apertura Sala de Comisións/Alcaldes do Concello de Ferrol
Data da apertura 13/06/2012
Hora da apertura 13:05
Data de publicación da apertura na web 11/06/2012 11:18:00
Nome da apertura Apertura sobres C) " Oferta económica-Referencias Técnicas dos criterios avaliables mediante cifras ou porcentaxes"
Lugar da apertura Sala de Alcaldes do Concello de Ferrol
Data da apertura 02/07/2012
Hora da apertura 10:00
Data de publicación da apertura na web 29/06/2012 9:37:00

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación
Data de publicación da adxudicación na web 20/08/2012 13:47:00
Outros acordos

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 20/08/2012
Adxudicatario ENTYL INGENIEROS, S.L.
Importe de adxudicación (sen IVE)
Importe de adxudicación (con IVE)
Observacións *Prezo unitario por expediente en función do tipo e superficie- IVE do 18 %

Empresas que concurriron á licitación

Responsable/s

Nome
Cargo

Outra información

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar