Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente AV 0202 12/16
Denominación CONTRATACION DA XESTION CORRESPONDENTE A CAFETERIA UBICADA NO CENTRO CIVICO-SOCIAL DE SAN PABLO E ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Tipo de expediente Outros
Suxeito a regulación harmonizada Non
Procedemento de adxudicación Procedemento aberto con multiplicidade de criterios de valoracion
Tramitación Urxente
Garantía provisional Non se esixe
Clasificación do contratista Non se esixe
Orzamento (con IVE) Establécese unha achega municipal máxima por importe de 9.000,00 €/ANO
Orzamento (sen IVE)
Publicación en perfil 14/06/2012 9:02:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio Anuncio de licitación no Perfil de data 14/06/2012
Data de publicación do anuncio na web 14/06/2012 9:02:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE
BOE correccións
BOP Anuncio BOP núm. 115 de data 19/06/2012
BOP correccións
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio 20/06/2012
Fin 27/06/2012
Lugar presentación proposicións Rexistro Xeral do Concello en horas de 9 a 14 de luns a venres días laborais e de 9 a 13 horas sábados e días non laborais para o persoal do Concello

Pregos

Administrativo Ver
Técnico Ver
Plano

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos
Data de publicación na web do comité de expertos

Acto público

Nome da apertura Apertura sobres B) " Referencias Técnicas dos criterios non avaliables mediante cifras ou porcentaxes"
Lugar da apertura Sala de Comisións/Alcaldes do Concello de Ferrol
Data da apertura 16/07/2012
Hora da apertura 10:10
Data de publicación da apertura na web 13/07/2012 10:40:00
Nome da apertura Sobres C) "Oferta económica-referencias técnicas dos criterios avaliables mediante cifras ou porcentaxes"
Lugar da apertura Sala de Comisións/Alcaldes do Concello de Ferrol
Data da apertura 23/07/2012
Hora da apertura 9:30
Data de publicación da apertura na web 20/07/2012 12:13:00

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación
Data de publicación da adxudicación na web 03/10/2012 14:04:00
Outros acordos

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 03/10/2012
Adxudicatario ROLON, S.C.
Importe de adxudicación (sen IVE)
Importe de adxudicación (con IVE)
Observacións

Empresas que concurriron á licitación

Responsable/s

Nome Joaquin Martínez Cubero
Cargo Técnico

Outra información

O prazo de presentación de proposicións comezará a contar dende o día seguinte ó da publicación do anuncio de licitación no BOP  e será de 8 días naturais. (Publicado no BOP núm. 115 de data 19/06/2012). 

        O PRAZO DE PRESENTACIÓN REMATA O DÍA 27/06/2012.

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar