Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente AV 0307 12/19
Denominación OBRAS DE MANTEMENTO E REPARACION DE INFRAESTRUCTURAS NO CONCELLO DE FERROL
Tipo de expediente Obras
Suxeito a regulación harmonizada Non
Procedemento de adxudicación Procedemento aberto con multiplicidade de criterios de valoración
Tramitación Urxente
Garantía provisional Non se esixe
Clasificación do contratista Grupo G, Subgrupo 6, Categoría d)
Orzamento (con IVE) 700.000,00 €/ANO
Orzamento (sen IVE) 593.220,34 €/ANO
Publicación en perfil 14/06/2012 9:49:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio Anuncio de licitación no Perfil de data 14/06/2012
Data de publicación do anuncio na web 14/06/2012 9:49:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE
BOE correccións
BOP Anuncio BOP núm. 115 de data 19/06/2012
BOP correccións Anuncio BOP núm. 122 de data 28/06/2012
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio 20/06/2012
Fin 02/07/2012
Lugar presentación proposicións Rexistro Xeral do Concello en horas de 9 a 14 de luns a venres días laborais e de 9 a 13 horas sábados e días non laborais para o persoal do Concello

Pregos

25/06/2012. Anuncio de corrección de erros
Administrativo Ver
Técnico Ver
Plano

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos
Data de publicación na web do comité de expertos

Acto público

Nome da apertura Sobre B) " Referencias Técnicas dos criterios non avaliables mediante cifras ou porcentaxes"
Lugar da apertura Sala de Comisións/Alcaldes do Concello de Ferrol
Data da apertura 04/09/2012
Hora da apertura 10:15
Data de publicación da apertura na web 31/08/2012 11:54:00
Nome da apertura Sobres C) "Oferta económica"
Lugar da apertura Sala de Comisións do Concello de Ferrol"
Data da apertura 12/12/2012
Hora da apertura 10:15
Data de publicación da apertura na web 10/12/2012 9:48:00

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación
Data de publicación da adxudicación na web 14/01/2013 11:58:00
Outros acordos

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 14/01/2013
Adxudicatario MISTURAS, S.A.
Importe de adxudicación (sen IVE) 981422,00
Importe de adxudicación (con IVE)
Observacións *PLURIANUAL (2 ANOS) /-IVE do 21 %

Empresas que concurriron á licitación

"CONSTRUMAX DE CONTRATAS, S.L.; PRACE SERVICIOS Y OBRAS, S.A.; LANCER PROYECTOS Y OBRAS, S.A."

Responsable/s

Nome Juan Agustin Vila Pita
Cargo Arquitecto municipal

Outra información

A Xunta de Goberno Local en sesión de data 15/01/2013, acordou rectificar o punto segundo do acordo adoptado en data 14/01/2013,   onde di 490.711,00 €/ano (importe sen IVE), 88.327,98 €/ano (21% de IVE), o que supón un total de 579.038,98 €/ano (21% de IVE incluído) debe decir: importe de 490.711,00 €/ano (importe sen IVE), 103.049,31 €/ano (21% de IVE), o que supón un total de 593.760,31 €/ano (21% de IVE).

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar