Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente PN 0501 12/24
Denominación CONTRATACION DE ARTISTAS PARA AS FESTAS DE FERROL
Tipo de expediente Servizos
Suxeito a regulación harmonizada Non
Procedemento de adxudicación Procedemento negociado sen publicidade
Tramitación Urxente
Garantía provisional
Clasificación do contratista
Orzamento (con IVE) 70.634,80 € (co 18% do IVE incluído)
Orzamento (sen IVE) 59.860,00 €
Publicación en perfil 10/07/2012 8:07:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio
Data de publicación do anuncio na web 10/07/2012 8:07:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE
BOE correccións
BOP
BOP correccións
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio
Fin
Lugar presentación proposicións

Pregos

Administrativo
Técnico
Plano

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos
Data de publicación na web do comité de expertos

Acto público

Nome da apertura Sobres B) "Oferta económica-criterio avaliable mediante cifras ou porcentaxes"
Lugar da apertura Sala de Comisións/Alcaldes do Concello de Ferrol
Data da apertura 23/07/2012
Hora da apertura 9:35
Data de publicación da apertura na web 20/07/2012 12:16:00
Nome da apertura
Lugar da apertura
Data da apertura
Hora da apertura
Data de publicación da apertura na web

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación
Data de publicación da adxudicación na web 31/07/2012 13:18:00
Outros acordos

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 31/07/2012
Adxudicatario CUARZO PRODUCCIONES ARTÍSTICAS, S.L.N.E.
Importe de adxudicación (sen IVE) 59860,00
Importe de adxudicación (con IVE)
Observacións *IVE do 18 %

Empresas que concurriron á licitación

Responsable/s

Nome Guadalupe Rivas Dopico
Cargo Auxiliar administrativa da Concellería de Cultura

Outra información

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar