Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente 12 UR 1.1.1-32
Denominación CONTRATACION DA EXECUCION DAS OBRAS DE "REACONDICIONAMENTO DOS ESPAZOS PUBLICOS DE ARTICULACION INTERNA DOS BARRIOS. RUA ESTRELA"
Tipo de expediente Obras
Suxeito a regulación harmonizada Non
Procedemento de adxudicación Procedemento negociado sen publicidade (invitación a empresas)
Tramitación Ordinaria
Garantía provisional Non se esixe
Clasificación do contratista
Orzamento (con IVE) 184.797,75 € (co 21% do IVE incluído así como o orzamento correspondente ó control de calidade que consta no proxecto).
Orzamento (sen IVE) 152.725,41 €
Publicación en perfil 21/09/2012 10:55:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio
Data de publicación do anuncio na web 21/09/2012 10:55:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE
BOE correccións
BOP
BOP correccións
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio
Fin
Lugar presentación proposicións Rexistro Xeral do Concello en horas de 9 a 14 de luns a venres días laborais e de 9 a 13 horas sábados e días non laborais para o persoal do Concello

Pregos

Administrativo
Técnico
Plano

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos
Data de publicación na web do comité de expertos

Acto público

Nome da apertura Apertura sobres B) "Oferta económica"
Lugar da apertura Sala de Comisións/Alcaldes do Concello de Ferrol
Data da apertura 19/10/2012
Hora da apertura 10:00
Data de publicación da apertura na web 17/10/2012 10:22:00
Nome da apertura
Lugar da apertura
Data da apertura
Hora da apertura
Data de publicación da apertura na web

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación
Data de publicación da adxudicación na web 19/11/2012 12:39:00
Outros acordos

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 28/11/2012
Adxudicatario Lancer Proyectos y Obras, S.L.
Importe de adxudicación (sen IVE) 149500,00
Importe de adxudicación (con IVE)
Observacións *IVE do 21 %

Empresas que concurriron á licitación

"C.ALDASA, S.L.U. ; XESTIÓN AMBIENTAL DE CONTRATAS, S.L.; LANCER PROYECTOS Y OBRAS,S.A."

Responsable/s

Nome Fellipe Cotavad Martínez e María José González Novo
Cargo Arquitectos municipais

Outra información

Formalización do contrato:
Data de formalización: 28/11/2012
Adxudicatario: Lancer Proyectos y Obras, S.L.
Datos da adxudicación: ver acordo de adxudicación neste Perfil

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar