Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente PN 0318 12/29
Denominación CANALIZACIÓN DE AUGAS PLUVIAIS, CONSTRUCCIÓN DE BEIRARRÚAS, AMPLIACIÓN DE CALZADA E MELLORA DE ALUMEADO PÚBLICO, ESTRADA DE O VILAR DESDE A ESTRADA SAN XURXO-COVAS ATA A PARADA DE BUS DIANTE DO RESTAURANTE BECEIRO
Tipo de expediente Obras
Suxeito a regulación harmonizada Non
Procedemento de adxudicación Procedemento negociado sen publicidade (invitación a empresas)
Tramitación Urxente
Garantía provisional
Clasificación do contratista
Orzamento (con IVE) 144.834,36 € (21% do IVE incluído)
Orzamento (sen IVE) 119.697,82 €
Publicación en perfil 28/09/2012 11:35:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio
Data de publicación do anuncio na web 28/09/2012 11:35:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE
BOE correccións
BOP
BOP correccións
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio
Fin
Lugar presentación proposicións

Pregos

Administrativo
Técnico
Plano

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos
Data de publicación na web do comité de expertos

Acto público

Nome da apertura Apertura sobres B)" Referencias Técnicas"
Lugar da apertura Sala de Comisións/Alcaldes do Concello de Ferrol
Data da apertura 23/10/2012
Hora da apertura 10:10
Data de publicación da apertura na web 19/10/2012 12:43:00
Nome da apertura Sobres C) "Oferta económica"
Lugar da apertura Sala de Comisións/Alcaldes do Concello de Ferrol
Data da apertura 26/11/2012
Hora da apertura 10:15
Data de publicación da apertura na web 22/11/2012 13:30:00

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación
Data de publicación da adxudicación na web 25/01/2013 12:58:00
Outros acordos

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 25/01/2013
Adxudicatario C. ALDASA, S.L.U.
Importe de adxudicación (sen IVE) 119697,82
Importe de adxudicación (con IVE)
Observacións *IVE do 21 %

Empresas que concurriron á licitación

"PRACE, SERVICIOS Y OBRAS, S.A.; CANARGA, S.L.; C. ALDASA. S.L.U."

Responsable/s

Nome Mar Piñeiro Otero
Cargo Arquitecta técnica municipal

Outra información

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar