Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente 12 UR 4.2.1-41
Denominación CONTRATACION DA EXECUCION DAS OBRAS DE "REACONDICIONAMENTO DE EIXOS DE COMUNICACION ENTRE BARRIOS HISTORICOS. COMUNICACION DA RUA ALONSO LOPEZ COA RUA REAL"
Tipo de expediente Obras
Suxeito a regulación harmonizada Non
Procedemento de adxudicación Procedemento negociado con publicidade e pluralidade de criterios de valoración
Tramitación Ordinaria
Garantía provisional Non se esixe
Clasificación do contratista Non se esixe
Orzamento (con IVE) 405.085,50 € co 21% do IVE incluído así como o orzamento correspondente ó control de calidade
Orzamento (sen IVE) 334.781,40 €
Publicación en perfil 19/10/2012 11:05:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio Anuncio de licitación no Perfil de data 19/10/2012
Data de publicación do anuncio na web 19/10/2012 11:05:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE
BOE correccións
BOP
BOP correccións
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio 20/10/2012
Fin 29/10/2012
Lugar presentación proposicións Rexistro Xeral do Concello de Ferrol en horas de 9 a 14 (de luns a venres) e de 9 a 13 (sábados e días non laborais para o persoal do Concello)

Pregos

Administrativo Ver
Técnico
Plano

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos
Data de publicación na web do comité de expertos

Acto público

Nome da apertura Apertura dos sobres B) " Referencias Técnicas"
Lugar da apertura Sala de Comisións do Concello de Ferrol
Data da apertura 18/01/2013
Hora da apertura 10:10
Data de publicación da apertura na web 16/01/2013 11:58:00
Nome da apertura Apertura dos sobres C) "Oferta económica"
Lugar da apertura Sala de Comisións do Concello de Ferrol
Data da apertura 06/03/2013
Hora da apertura 10:00
Data de publicación da apertura na web 04/03/2013 13:22:00

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación
Data de publicación da adxudicación na web 22/04/2013 12:58:00
Outros acordos

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 29/04/2013
Adxudicatario Acciona Infraestructuras, S.A.
Importe de adxudicación (sen IVE) 280345,94
Importe de adxudicación (con IVE)
Observacións *IVE do 21 %

Empresas que concurriron á licitación

"PROYECTA ACTIVIDADES PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN,S.L.; PRACE, SERVICIOS Y OBRAS, S.A.; MANTENIMIENTO DE OBRAS PORTUARIAS, S.L. (MANTOP); S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS, COPASA; INTEMAGA, S.L.; ACCIONA INFRAESTRUCTURAS; CONSTRUCCIONES CRESPO, S.A.; HIJOS DE JOSÉ LOSADA CANCELO,S.A.; CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO, S.L.; TUBERÍAS DEL NORTE, S.L. (TUNOR, S.L.); OBRAS, CAMINOS Y ASFALTOS, S.A.; EXTRACO, S.A.; ATLÁNTICA DE CONSTRUCCIÓN Y MEDIO AMBIENTE; CANARGA, S.L. CONSTRUCCIONES; CONSTRUMAX DE CONTRATAS, S.L.; ACCIONA MEDIO AMBIENTE, S.A.; OVIGA, OBRAS Y VIALES DE GALICIA, S.L.; ARIAS HERMANOS; EULOGIO VIÑAL, OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.; XESTIÓN AMBIENTAL DE CONTRATAS, S.A.; BARDERA OBRAS CIVILES Y MARÍTIMAS, S.L.; COPCISA,S.A.; C.ALDASA, S.L.U.;JESÚS MARTÍNEZ ÁLVAREZ CONSTRUCCIONES, S.A; LANCER PROYECTOS Y OBRAS, S.A."

Responsable/s

Nome María José González Novo e Felipe Cotovad Martínez
Cargo Arquitectos municipais

Outra información

Calquera persoa interesada pode obter copias do proxecto,previo aboamento, na Reprografía CUTUS  sita na rúa Cuntis, 75, Ferrol . Teléfono 981313233.


Formalización do contrato:
Data de formalización: 29/04/2013
Adxudicatario: Acciona Infraestructuras, S.A.
Datos da adxudicación: ver acordo de adxudicación neste Perfil

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar