Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente 12 UR 1.1.1-22
Denominación CONTRATACION DA EXECUCION DAS OBRAS DE "REACONDICIONAMENTO DOS ESPAZOS PUBLICOS DE ARTICULACION INTERNA DOS BARRIOS. RUA ALONSO LOPEZ"
Tipo de expediente Obras
Suxeito a regulación harmonizada Non
Procedemento de adxudicación Procedemento negociado con publicidade e pluralidade de criterios de valoración
Tramitación Ordinaria
Garantía provisional Non se esixe
Clasificación do contratista Non se esixe
Orzamento (con IVE) 266.390,91 € co 21% do IVE incluído así como o orzamento correspondente ó control de calidade.
Orzamento (sen IVE) 220.157,78 €
Publicación en perfil 19/10/2012 11:09:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio Anuncio de licitación no Perfil de data 19/10/2012
Data de publicación do anuncio na web 19/10/2012 11:09:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura 05/11/2012 8:35:00
BOE
BOE correccións
BOP
BOP correccións
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio 06/11/2012
Fin 15/11/2012
Lugar presentación proposicións Rexistro Xeral do Concello de Ferrol en horas de 9 a 14 (de luns a venres) e de 9 a 13 (sábados e días non laborais para o persoal do Concello)

Pregos

Administrativo Ver
Técnico
Plano

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos
Data de publicación na web do comité de expertos

Acto público

Nome da apertura Apertura sobres B) " Referencias Técnicas"
Lugar da apertura Sala de Comisións do Concello de Ferrol
Data da apertura 18/01/2013
Hora da apertura 10:00
Data de publicación da apertura na web 16/01/2013 11:59:00
Nome da apertura Apertura sobres C) "Oferta económica"
Lugar da apertura Sala de Comisións do Concello de Ferrol
Data da apertura 06/03/2013
Hora da apertura 10:10
Data de publicación da apertura na web 04/03/2013 13:24:00

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación
Data de publicación da adxudicación na web 18/04/2013 10:10:00
Outros acordos

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 23/04/2013
Adxudicatario Construmax de Contratas, S.L.
Importe de adxudicación (sen IVE) 18559301,00
Importe de adxudicación (con IVE)
Observacións *IVE do 21 %

Empresas que concurriron á licitación

"OBRAS, CAMINOS Y ASFALTOS, S.A.; INTEMAGA, S.L.; CANARGA, S.L. CONSTRUCCIONES; ALDASA, S.L.U.; ORMER CONSTRUCCIONES; PRACE, SERVICIOS Y OBRAS, S.A.; CONSTRUCCIONES CRESPO, S.A.; EULOGIO VIÑAL OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.; ACCIONA MEDIOAMBIENTE, S.A.U.; PROYECTA ACTIVIDADES PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN,S.L.; MANTENIMIENTO DE OBRAS PORTUARIAS, S.L. (MANTOP); TUBERÍAS DEL NORTE, S.L. (TUNOR, S.L.); CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO, S.L.; JESÚS MARTÍNEZ ÁLVAREZ CONSTRUCCIONES, S.A.; MISTURAS, S.A.; COPCISA, S.A.; GEPRODY GESTIÓN INTEGRAL, S.L.; OBRAS Y VIALES DE GALICIA, S.L. (OVIGA); XESTIÓN AMBIENTAL DE CONTRATAS, S.L.; CONSTRUMAX DE CONSTRUMAX DE CONTRATAS, S.L.; PARQUET ALBANESE, S.L.; HIJOS DE JOSÉ LOSADA CANCELO, S.A.; LANCER PROYECTOS Y OBRAS, S.A.; COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS,S.A."

Responsable/s

Nome María José González Novo e Felipe Cotovad Martínez
Cargo Arquitectos municipais

Outra información

Nota importante: O día 19/10/12 publicouse nesta web o anuncio de licitación no Perfil do contrante e o prazo de presentación de proposicións estivo aberto ata o pasado día 29/10/2012. Detectado un erro no cálculo do importe de licitación, a Xunta de Goberno Local acordou corrixir os pregos de cláusulas que rexen esta contratación en canto ó tipo de licitación. Polo exposto, publícase neste Perfil con data 05/11/2012 un anuncio corrixindo a modificación citada e reabrindo o prazo de presentación de ofertas.Os pregos modificados pódense descargar directamente desta web. Lémbrase ós licitadores que o  prazo de presentación de proposicións será igualmente de dez (10) días naturais contados dende o día seguinte ó da publicación do anuncio de licitación neste Perfil, polo que o prazo remata o vindeiro día 15/11/2012. 
O proxecto, que non sufriu modificacións continúa a disposición de toda aquela persoa interesada, previo aboamento, na Reprografía CUTUS  sita na rúa Cuntis, 75, Ferrol . Teléfono 981313233.


Formalización do contrato:
Data de formalización: 23/04/2013
Adxudicatario: Construmax de Contratas, S.L.
Datos da adxudicación: ver acordo de adxudicación neste Perfil

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar