Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente AVH 0309 12/33
Denominación SERVIZO DE MANTEMENTO PREVENTIVO E CONSERVACION DAS INSTALACIONS TERMICAS DO CONCELLO DE FERROL
Tipo de expediente Servizos
Suxeito a regulación harmonizada Si
Procedemento de adxudicación Procedemento aberto con pluralidade de criterios de valoración e suxeito a regulación harmonizada
Tramitación Urxente
Garantía provisional Non se esixe
Clasificación do contratista Grupo P, Subgrupo 3, Categoría A
Orzamento (con IVE) 83.734,41 €/ano co 21% do IVE incluído. *Para os efectos presupostarios asignarase a maiores do anterior unha cantidade máxima de 5.000,00 €/ano para facer fronte ós gastos en materiais derivados das reparacións.
Orzamento (sen IVE) 69.201,99 €/ano
Publicación en perfil 05/11/2012 11:18:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio Anuncio de licitación no Perfil de data 05/11/2012
Data de publicación do anuncio na web 05/11/2012 11:18:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE BOE Nº 281 do 22/11/2012
BOE correccións
BOP BOP nº 221 do 20/11/12
BOP correccións
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE Anuncio de licitación enviado ó DOUE en data 05/11/2012 e publicado en data 06/11/2012
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio 05/11/2012
Fin 14/12/2012
Lugar presentación proposicións Rexistro Xeral do Concello de Ferrol en horas de 9 a 14 (de luns a venres) e de 9 a 13 horas (sábados e días non laborais para o persoal do Concello)

Pregos

Administrativo Ver
Técnico Ver
Plano

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos
Data de publicación na web do comité de expertos

Acto público

Nome da apertura Sobre B) " Referencias Técnicas"
Lugar da apertura Sala de Comisións/Alcaldes do Concello de Ferrol
Data da apertura 15/02/2013
Hora da apertura 10:00
Data de publicación da apertura na web 13/02/2013 10:56:00
Nome da apertura Apertura sobres C) "Oferta económica"
Lugar da apertura Sala de Comisións/Alcaldes do Concello de Ferrol
Data da apertura 02/05/2013
Hora da apertura 10:40
Data de publicación da apertura na web

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación Ver
Data de publicación da adxudicación na web 27/06/2013 11:27:00
Outros acordos

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 31/07/2013
Adxudicatario CLECE, S.A.
Importe de adxudicación (sen IVE) 97981,40
Importe de adxudicación (con IVE)
Observacións *PLURIANUAL (2 ANOS) / IVE do 21 %

Empresas que concurriron á licitación

Responsable/s

Nome Alberto Castro Rascado
Cargo Enxeñeiro municipal

Outra información

Formalización do contrato:
Data de formalización: 31/07/2013
Adxudicatario: CLECE, S.A.
Datos da adxudicación: ver acordo de adxudicación neste Perfil

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar