Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente PN 0503 12/36
Denominación CONTRATACION DOS "TRABALLOS DE LIMPEZA DE CUBERTAS NOS CENTROS EDUCATIVOS DE INFANTIL E PRIMARIA DOS QUE O MANTEMENTO CORRESPONDELLE O CONCELLO DE FERROL"
Tipo de expediente Servizos
Suxeito a regulación harmonizada Non
Procedemento de adxudicación Procedemento negociado sen publicidade e cun único criterio de valoración
Tramitación Ordinaria
Garantía provisional Nons se esixe
Clasificación do contratista
Orzamento (con IVE) 33.010,95 € co 21% do IVE incluído. * Para os efectos de consignación orzamentaria se establece a maiores do anterior a cantidade de 5.456,36 € (o correspondente ó 20% do orzamento de licitación sen IVE) para facer fronte a reparacións de escasa entidade.
Orzamento (sen IVE) 27.281,78 €
Publicación en perfil 28/11/2012 12:05:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio
Data de publicación do anuncio na web 28/11/2012 12:05:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE
BOE correccións
BOP
BOP correccións
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio
Fin
Lugar presentación proposicións Rexistro Xeral do Concello en horas de 9 a 14 de luns a venres e de 9 a 13 horas os sábados e días non laborais para o persoal do Concello.

Pregos

Administrativo
Técnico
Plano

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos
Data de publicación na web do comité de expertos

Acto público

Nome da apertura Sobres B) "Oferta económica"
Lugar da apertura Sala de Alcaldes do Concello de Ferrol
Data da apertura 21/12/2012
Hora da apertura 12:00
Data de publicación da apertura na web 19/12/2012 12:04:00
Nome da apertura
Lugar da apertura
Data da apertura
Hora da apertura
Data de publicación da apertura na web

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación
Data de publicación da adxudicación na web 15/01/2013 11:03:00
Outros acordos

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 15/01/2013
Adxudicatario CAMOGA, S.L.
Importe de adxudicación (sen IVE) 19720,00
Importe de adxudicación (con IVE)
Observacións *IVE do 21 %

Empresas que concurriron á licitación

Responsable/s

Nome María Jesus Rodríguez Casanova
Cargo Arquitecta técnica municipal

Outra información

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar