Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente PN 0207 12/38
Denominación ACCIÓN FORMATIVA "OPERACIÓNS BÁSICAS DE COCIÑA" INCLUÍDA NO PROXECTO "FERROL PUNTO DE EMPREGO II"
Tipo de expediente Servizos
Suxeito a regulación harmonizada Non
Procedemento de adxudicación Procedemento negociado con publicidade e con pluralidade de criterios de valoración
Tramitación Urxente
Garantía provisional Non se esixe
Clasificación do contratista
Orzamento (con IVE)
Orzamento (sen IVE) 19.843,71 € * Consonte o disposto no art. 20.1.9º da Lei 37/1992 do imposto do valor engadido, esta actividade está exenta do IVE.
Publicación en perfil 29/11/2012 10:35:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio Anuncio de licitación no Perfil do contratante de data 29/11/2012
Data de publicación do anuncio na web 29/11/2012 10:35:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE
BOE correccións
BOP
BOP correccións
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio 30/11/2012
Fin 07/12/2012
Lugar presentación proposicións Rexistro Xeral do Concello en horas de 9 a 14 de luns a venres e de 9 a 13 horas os sábados e días non laborais para o persoal do Concello.

Pregos

Administrativo Ver
Técnico Ver
Plano

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos
Data de publicación na web do comité de expertos

Acto público

Nome da apertura Sobre B) " Referencias Técnicas"
Lugar da apertura Sala de Comisións/Alcaldes do Concello de Ferrol
Data da apertura 11/01/2013
Hora da apertura 12:00
Data de publicación da apertura na web 09/01/2013 12:09:00
Nome da apertura Sobres C) "Oferta económica"
Lugar da apertura Sala de Comisións/Alcaldes do Concello de Ferrol
Data da apertura 25/01/2013
Hora da apertura 10:00
Data de publicación da apertura na web 23/01/2013 11:58:00

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación
Data de publicación da adxudicación na web 28/02/2013 10:22:00
Outros acordos

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 28/02/2013
Adxudicatario CONSULTORA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y SOCIALES, S.L.
Importe de adxudicación (sen IVE) 19385,32
Importe de adxudicación (con IVE)
Observacións *Importe exento de IVE

Empresas que concurriron á licitación

Responsable/s

Nome Azucena Pol Fenández
Cargo Directora do Proxecto Ferrol Punto de Emprego II

Outra información

Lémbrase ós licitadores que o último día de presentación de proposicións, o 7/12/2012, é un día non laboral para o persoal do Concello polo que o Rexistro Xeral estará aberto en horario de 9 a 13 horas.

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar