Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente AV 12/37
Denominación CONCESION DE DOMINIO PUBLICO PARA A EXPLOTACION DE POSTOS DOS MERCADOS DA MADALENA E RECIMIL
Tipo de expediente Concesión de dominio público
Suxeito a regulación harmonizada Non
Procedemento de adxudicación Procedemento aberto con pluralidade de criterios de valoración
Tramitación Ordinaria
Garantía provisional 2% do canon de licitación de cada posto.
Clasificación do contratista
Orzamento (con IVE) A valoración do dereito de explotación dos postos polo prazo total de duración da concesión (20 anos) é o que figura na cláusula núm. 1 do prego de cláusulas administrativas e no anuncio de licitación publicado neste Perfil do contratante.
Orzamento (sen IVE)
Publicación en perfil 29/11/2012 11:19:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio Anuncio de licitación no Perfil do contratante de data 29/11/2012
Data de publicación do anuncio na web 29/11/2012 11:19:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE
BOE correccións
BOP Anuncio de licitación no BOP núm. 236 de data 12/12/2012
BOP correccións
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio 13/12/2012
Fin 27/12/2012
Lugar presentación proposicións Rexistro Xeral do Concello en horas de 9 a 14 os días laborais de luns a venres e de 9 a 13 horas os sábados e días non laborais para o persoal do Concello

Pregos

Administrativo Ver
Técnico Ver
Plano Ver

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos
Data de publicación na web do comité de expertos

Acto público

Nome da apertura Sobre B) "Referencias Técnicas"
Lugar da apertura Sala de Comisións/Alcaldes do Concello de Ferrol
Data da apertura 01/02/2013
Hora da apertura 10:00
Data de publicación da apertura na web 30/01/2013 11:16:00
Nome da apertura Sobres C) "Oferta económica"
Lugar da apertura Sala de Comisións/Alcaldes do Concello de Ferrol
Data da apertura 08/02/2013
Hora da apertura 10:00
Data de publicación da apertura na web 06/02/2013 11:44:00

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación
Data de publicación da adxudicación na web 14/03/2013 12:11:00
Outros acordos

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 14/03/2013
Adxudicatario LOTE 10- Victor L. Lage Osorio ,LOTE 19- María de los Angeles González Ferreiro
Importe de adxudicación (sen IVE)
Importe de adxudicación (con IVE)
Observacións *CANON LOTE 10 : 2.630 €/ prazo máximo 20 anos / CANON LOTE 19:1.001 € / prazomáximo de 20 anos

Empresas que concurriron á licitación

Responsable/s

Nome
Cargo

Outra información

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar