Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente PN 03008 12/46
Denominación DEMOLICION DE EDIFICIO MUNICIPAL SITUADO NA CTRA. DE CASTILLA, Nº 6 "EDIFICIO DO BAMBU CLUB" (BARRIO DE RECIMIL)
Tipo de expediente Obras
Suxeito a regulación harmonizada Non
Procedemento de adxudicación Procedimiento negociado sen publicidade e cun único criterio de valoración
Tramitación Urxente
Garantía provisional Non se esixe
Clasificación do contratista
Orzamento (con IVE) 159.550,02 € co 21% do IVE incluído.
Orzamento (sen IVE) 131.859,52 €
Publicación en perfil 25/01/2013 8:36:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio
Data de publicación do anuncio na web 25/01/2013 8:36:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE
BOE correccións
BOP
BOP correccións
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio
Fin
Lugar presentación proposicións

Pregos

Administrativo
Técnico
Plano

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos
Data de publicación na web do comité de expertos

Acto público

Nome da apertura Sobres B) "Oferta económica"
Lugar da apertura Sala de Comisións/Alcaldes do Concello de Ferrol
Data da apertura 01/03/2013
Hora da apertura 9:45
Data de publicación da apertura na web 27/02/2013 11:56:00
Nome da apertura
Lugar da apertura
Data da apertura
Hora da apertura
Data de publicación da apertura na web

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación
Data de publicación da adxudicación na web 21/03/2013 13:54:00
Outros acordos

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 21/03/2013
Adxudicatario LA GUAGUA SERVICIOS SOCIOCULTURALES, S.L
Importe de adxudicación (sen IVE) 89532,61
Importe de adxudicación (con IVE)
Observacións *IVE do 21 %

Empresas que concurriron á licitación

"COPASA; DRAGADISM S,A,; OBRAS Y EXCAVACIONES CONSTRUCCIONES CAAMAÑO, S.L.; EXTRACO, CONSTRUCCIÓNS E PROXECTOS, S.A.; XESTIÓN AMBIENTAL DE CONTRATAS, S.L.; RECICLAJE DE INERTES DEL NOROESTE, S.L.-RECINOR; RECUPERATIONS STEEL GALINDO, S.A.; ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, S.A."

Responsable/s

Nome Felipe Cotavad Martínez
Cargo Arquitecto municipal

Outra información

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar