Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente 12 UR 5.1.3-42
Denominación CONTRATACIÓN DAS OBRAS DE EXECUCIÓN DO PROXECTO "APERTURA DE ESPAZOS Á CIDADANÍA:ACCESIBILIDADE DO PARQUE RAÍÑA SOFÍA. ACCESIBILIDADE, PECHE E RAMPLA"
Tipo de expediente Obras
Suxeito a regulación harmonizada Non
Procedemento de adxudicación Procedemento negociado con publicidade e con pluralidade de criterios de valoración
Tramitación Ordinaria
Garantía provisional Non se esixe
Clasificación do contratista Grupo C,  Subgrupos 2, 5, 6, Categoría B
Orzamento (con IVE) 431.126,09 € ( co 21% do IVE incluído)
Orzamento (sen IVE) 356.302,55 €
Publicación en perfil 28/01/2013 11:13:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio Anuncio de licitación no Perfil do contratante de data 28/01/2013
Data de publicación do anuncio na web 28/01/2013 11:13:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE
BOE correccións
BOP
BOP correccións
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio 29/01/2013
Fin 07/02/2013
Lugar presentación proposicións Rexistro Xeral do Concello de Ferrol en horas de 9 a 14 de luns a venres e de 9 a 13 horas os sábados e días non laborais para o persoal do Concello.

Pregos

Administrativo Ver
Técnico Ver
Plano

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos
Data de publicación na web do comité de expertos

Acto público

Nome da apertura Sobres B) " Referencias Técnicas"
Lugar da apertura Sala de Comisións/Alcaldes do Concello de Ferrol
Data da apertura 01/03/2013
Hora da apertura 10:00
Data de publicación da apertura na web 27/02/2013 11:54:00
Nome da apertura Sobres C) "Oferta económica"
Lugar da apertura Sala de Comisións/Alcaldes do Concello de Ferrol
Data da apertura 22/03/2013
Hora da apertura 10:30
Data de publicación da apertura na web 20/03/2013 12:03:00

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación Ver
Data de publicación da adxudicación na web 15/05/2013 12:37:00
Outros acordos

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 30/05/2013
Adxudicatario Construmax de Contratas, S.L.
Importe de adxudicación (sen IVE) 299650,45
Importe de adxudicación (con IVE)
Observacións *IVE do 21 %

Empresas que concurriron á licitación

"ARIAS HERMANOS CONSTRUCCIONES, S.A.; SA DE OBRAS Y SERVICIOS, COPASA; TUBERÍAS DEL NORTE, S.L. (TUNOR, S.L.) ; CIVIS GLOBAL, S.L.; CONSTRUCCIONES CRESPO, S.A.; UTE ERFINCO, S.L.- LÓPEZ QUINTEIRO, S.L.; EULOGIO VIÑAL, OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.; UNICA PROYECTOS Y OBRAS S.A.U.; UTE EXTRACO, S.A.- PRACE SERVICIOS Y OBRAS, S.A. ; OBRAS Y VIALES DE GALICIA, S.L. (OVIGA); CONSTRUMAX DE CONTRATAS, S.L.; XESTIÓN AMBIENTAL DE CONTRATAS, S.L.; COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.; CONSTRUCCIONES ÁNGEL JOVE, S.A.U.; COPCISA, S.A.; PROYECTA, ACTIVIDADES PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN, S.L.; C. ALDASA, S.L.U.; BARDERA OBRAS CIVILES Y MARÍTIMAS, S.L.; ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN Y CONSTRUCCIONES ALPA, S.L.; OGMIOS PROYECTO, S.L.; ABECONSA, S.L.U.; UTE VIVIENDAS OBRAS CIVILES, S.A.- LANCER, PROYECTOS Y OBRAS, S.A.; UTE HORDESCÓN, S.L. - OBRAS Y SANEAMIENTOS GALICIA, S.L."

Responsable/s

Nome María José González Novo e Felipe Cotovad Martínez
Cargo Arquitectos municipais

Outra información

Formalización do contrato:
Data de formalización: 30/05/2013
Adxudicatario: Construmax de Contratas, S.L.
Datos da adxudicación: (ver acordo de adxudicación neste Perfil)

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar