Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente IMF 0205 12/01
Denominación Contratación dos servizos de mantemento e actualización do sistema integral de xestión tributaria (SIXIT) do Instituto Municipal de Facenda do Concello de Ferrol (IMFACOFE) e das súas bases de datos
Tipo de expediente Servizos
Suxeito a regulación harmonizada Non
Procedemento de adxudicación Negociado sen publicidade e único criterio de valoración.
Tramitación Ordinaria
Garantía provisional non se esixe
Clasificación do contratista
Orzamento (con IVE) 106.141.20 €/ano (21% IVE engadido)
Orzamento (sen IVE) 87.720 €/ano (4 anos, con posibilidade de prórroga por outros 2 anos)
Publicación en perfil 30/01/2013 13:29:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio
Data de publicación do anuncio na web 30/01/2013 13:29:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE
BOE correccións
BOP
BOP correccións
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio
Fin
Lugar presentación proposicións

Pregos

Administrativo
Técnico
Plano

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos
Data de publicación na web do comité de expertos

Acto público

Nome da apertura Sobre B) "Oferta económica"
Lugar da apertura Sala de Comisións/Alcaldes do Concello de Ferrol
Data da apertura 01/02/2013
Hora da apertura 10:55
Data de publicación da apertura na web 30/01/2013 13:29:00
Nome da apertura
Lugar da apertura
Data da apertura
Hora da apertura
Data de publicación da apertura na web

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación
Data de publicación da adxudicación na web 07/03/2013 10:05:00
Outros acordos

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 07/03/2013
Adxudicatario Gestion Tributaria Territorial, SAU
Importe de adxudicación (sen IVE) 87720,00
Importe de adxudicación (con IVE)
Observacións *PLURIANUAL (4 ANOS) / IVE do 21%

Empresas que concurriron á licitación

Responsable/s

Nome Andrés Picallo Piñeiro
Cargo Xefe do Negociado do CRI

Outra información

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar