Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente PN 05101 13/06
Denominación CONTRATACIÓN DA REALIZACIÓN DE REPORTAXES FOTOGRÁFICAS DAS ACTUACIÓNS DOS ARTISTAS SELECCIONADOS POLA CONCELLERÍA DE CULTURA
Tipo de expediente Servizos
Suxeito a regulación harmonizada Non
Procedemento de adxudicación Procedemento negociado sen publicidade con pluralidade de criterior de valoración
Tramitación Ordinaria
Garantía provisional Non se esixe
Clasificación do contratista
Orzamento (con IVE) - Prezo por reportaxe: 242€ co 21% do IVE incluido, cun máximo de 20 reportaxes/ano o que supón unha cantidade de 4.840,00 €/ano (co 21% do IVE incluido), distribuidos en 10 mensualidades e cun mínimo dun reportaxe/mes.
Orzamento (sen IVE) - Prezo por reportaxe: 200€
Publicación en perfil 26/03/2013 8:21:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio
Data de publicación do anuncio na web 26/03/2013 8:21:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE
BOE correccións
BOP
BOP correccións
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio
Fin
Lugar presentación proposicións

Pregos

Administrativo
Técnico
Plano

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos
Data de publicación na web do comité de expertos

Acto público

Nome da apertura Sobre B) "Oferta económica"
Lugar da apertura Sala de Comisións/Alcaldes do Concello de Ferrol
Data da apertura 02/05/2013
Hora da apertura 10:20
Data de publicación da apertura na web
Nome da apertura
Lugar da apertura
Data da apertura
Hora da apertura
Data de publicación da apertura na web

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación
Data de publicación da adxudicación na web 06/06/2013 10:59:00
Outros acordos

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 18/06/2013
Adxudicatario Ovidio Aldegunde Álvarez
Importe de adxudicación (sen IVE) 5000,00
Importe de adxudicación (con IVE)
Observacións *PLURIANUAL (2 ANOS) / O prezo por reportaxe é de 200 € ( sen IVE) / IVE do 21 %

Empresas que concurriron á licitación

Responsable/s

Nome Raquel Bernardo Guizán
Cargo Funcionaria Municipal- Oficial administrativa

Outra información

Formalización do contrato:
Data de formalización: 18/06/2013
Adxudicatario: Ovidio Aldegunde Álvarez
Datos da adxudicación: ver acordo de adxudicación nese Perfil

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar