Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente PN 03109 13/04
Denominación CONTRATACIÓN DA XESTIÓN DE VERTEDOIROS INCONTROLADOS
Tipo de expediente Servizos
Suxeito a regulación harmonizada Non
Procedemento de adxudicación Procedemento negociado sen publicidade cun único criterio de valoración
Tramitación Ordinaria
Garantía provisional
Clasificación do contratista
Orzamento (con IVE) Establécese un prezo unitario independente da tipoloxía do vertido que ascende á cantidade de 116,49 €/ton co 10% do IVE incluído.
Orzamento (sen IVE) 105,9 €/ton
Publicación en perfil 19/04/2013 12:12:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio
Data de publicación do anuncio na web 19/04/2013 12:12:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE
BOE correccións
BOP
BOP correccións
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio
Fin
Lugar presentación proposicións Rexistro Xeral do Concello de Ferrol en horas de 9 a 14 de luns a venres e de 9 a 13 horas os sábados e días non laborais para o persoal do Concello

Pregos

Administrativo
Técnico
Plano

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos
Data de publicación na web do comité de expertos

Acto público

Nome da apertura Sobres B) " Oferta económica"
Lugar da apertura Sala de Comisións/Alcaldes
Data da apertura 31/05/2013
Hora da apertura 10:45
Data de publicación da apertura na web 29/05/2013 11:01:00
Nome da apertura
Lugar da apertura
Data da apertura
Hora da apertura
Data de publicación da apertura na web

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación
Data de publicación da adxudicación na web 13/02/2014 10:40:00
Outros acordos Adxudicación anterior

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 14/02/2014
Adxudicatario RECICLAJE DE INERTES DEL NOROESTE, S.L
Importe de adxudicación (sen IVE)
Importe de adxudicación (con IVE)
Observacións *96,30 €/ TONELADA Orzamento máximo anual 7.900 € / IVE do 10 %

Empresas que concurriron á licitación

Responsable/s

Nome Alberto Castro Rascado
Cargo Enxeñeiro municipal

Outra información


Primeira adxudicación (posteriormente anulada):
Formalización do contrato:
Data de formalización: 18/07/2013
Adxudicatario: UTRAMIC, S.L.
Datos da adxudicación: ver acordo de adxudicación neste Perfil (apartado "Outros acordos"). Este primeiro acordo de adxudicación publicouse neste Perfil con data do 11/07/2013, e mantívose no apartado "Datos da adxudicación" ata a súa anulación (ver información máis abaixo).

Nova adxudicación:
Por acordo da Xunta de Goberno na súa sesión de data 10/02/2014 anulouse (por estimación dun recurso de reposición) a adxudicación á empresa UTRAMIC, S.L. e acordouse unha nova adxudicación á empresa Reciclaje de Inertes del Noroeste, S.L. (RECINOR).
Formalización do contrato:
Data de formalización: 14/02/2014
Adxudicatario: RECICLAJE DE INERTES DEL NOROESTE, S.L.
Datos da adxudicación: ver acordo de adxudicación neste Perfil


Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar