Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente AV 03008 13/16
Denominación CONTRATACION DO SERVIZO DE ELABORACION DUNHA CARTOGRAFIA SIX A ESCALAS 1:500, 1:1000,1:2000, ORTOFOTO DIXITAL E REDE TOPOGRAFICA NO CONCELLO DE FERROL
Tipo de expediente Servizos
Suxeito a regulación harmonizada Non
Procedemento de adxudicación Procedemento aberto con pluralidade de criterios de valoración
Tramitación Urxente
Garantía provisional Non se esixe
Clasificación do contratista Non se esixe
Orzamento (con IVE) 200.000,00 € co 21% do IVE incluído
Orzamento (sen IVE) 165.289,26 €
Publicación en perfil 15/05/2013 11:50:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio Anuncio de licitación no Perfil do contratante de data 15/05/2013
Data de publicación do anuncio na web 15/05/2013 11:50:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE
BOE correccións
BOP Anuncio de licitación publicado no BOP núm. 99 de 27/05/2013
BOP correccións
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio 28/05/2013
Fin 04/06/2013
Lugar presentación proposicións Rexistro Xeral do Concello en horas de 9 a 14 de luns a venres e de 9 a 13 horas os sábados e días non laborais para o persoal do Concello

Pregos

Administrativo Ver
Técnico Ver
Plano

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos
Data de publicación na web do comité de expertos

Acto público

Nome da apertura Sobre B) " Referencias Técnicas"
Lugar da apertura Sala de Comisións/Alcaldes do Concello de Ferrol
Data da apertura 05/07/2013
Hora da apertura 10:30
Data de publicación da apertura na web 03/07/2013 12:29:00
Nome da apertura Sobre C) "Oferta económica"
Lugar da apertura Sala de Comisións/Alcaldes do Concello de Ferrol
Data da apertura 12/07/2013
Hora da apertura 10:00
Data de publicación da apertura na web

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación Ver
Data de publicación da adxudicación na web 10/09/2013 11:11:00
Outros acordos

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 18/09/2013
Adxudicatario SERESCO, S.A.
Importe de adxudicación (sen IVE) 115500,00
Importe de adxudicación (con IVE)
Observacións *IVE do 21 %

Empresas que concurriron á licitación

Responsable/s

Nome Rafael Laport Silva
Cargo Encargado de cartografía do Concello

Outra información

Formalización do contrato:
Data de formalización: 18/09/2013
Adxudicatario: SERESCO, S.A.
Datos da adxudicación: ver acordo de adxudicación publicado neste Perfil

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar