Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente PN 12/03
Denominación ARRENDAMENTO DO SERVIZO DE APARCADOIRO SOTERRADO UBICADO NA PRAZA DE ARMAS
Tipo de expediente Outros
Suxeito a regulación harmonizada Non
Procedemento de adxudicación Procedemento negociado sen publicidade e pluralidade de criterios de valoración
Tramitación Ordinaria
Garantía provisional
Clasificación do contratista
Orzamento (con IVE) Canon 9.755 €/ano
Orzamento (sen IVE)
Publicación en perfil 14/06/2013 9:11:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio
Data de publicación do anuncio na web 14/06/2013 9:11:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE
BOE correccións
BOP
BOP correccións
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio
Fin
Lugar presentación proposicións

Pregos

Administrativo
Técnico
Plano

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos
Data de publicación na web do comité de expertos

Acto público

Nome da apertura sobre B) " Referencias Técnicas"
Lugar da apertura Sala de Comisións/Alcaldes do Concello de Ferrol
Data da apertura 05/07/2013
Hora da apertura 10:25
Data de publicación da apertura na web 03/07/2013 12:31:00
Nome da apertura Sobre C) "Oferta económica"
Lugar da apertura Sala de Comisións/Alcaldes do Concello de Ferrol
Data da apertura 12/07/2013
Hora da apertura 10:30
Data de publicación da apertura na web

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación
Data de publicación da adxudicación na web 09/09/2013 13:44:00
Outros acordos

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 10/09/2013
Adxudicatario FERROLXEST, S.L.
Importe de adxudicación (sen IVE)
Importe de adxudicación (con IVE)
Observacións *cANON ANUAL OFERTADO : 100.000 €

Empresas que concurriron á licitación

Responsable/s

Nome
Cargo

Outra información

Formalización do contrato:
Data de formalización: 10/09/2013
Adxudicatario: FERROLXEST, S.L.
Datos da adxudicación: ver acordo de adxudicación publicado neste Perfil

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar