Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente PN 03318 13/27
Denominación POS 2013 Obras de "Aglomerado na rúa Fernando Fernández Bastida"
Tipo de expediente Obras
Suxeito a regulación harmonizada Non
Procedemento de adxudicación Negociado sen publicidade/pluralidade de criterios de valoración
Tramitación Ordinaria
Garantía provisional Non se esixe
Clasificación do contratista Non se esixe
Orzamento (con IVE) 79.483,70€
Orzamento (sen IVE) 65.689,01€
Publicación en perfil 24/07/2013 10:43:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio
Data de publicación do anuncio na web 24/07/2013 10:43:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE
BOE correccións
BOP
BOP correccións
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio
Fin
Lugar presentación proposicións

Pregos

Administrativo
Técnico
Plano

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos
Data de publicación na web do comité de expertos

Acto público

Nome da apertura Sobres B) " Referencias Técnicas"
Lugar da apertura Sala de Comisións do Concello de Ferrol
Data da apertura 13/09/2013
Hora da apertura 10:00
Data de publicación da apertura na web 11/09/2013 12:00:00
Nome da apertura Sobre C) "Oferta económica"
Lugar da apertura Sala de Comisións do Concello de Ferrol
Data da apertura 27/09/2013
Hora da apertura 10:10
Data de publicación da apertura na web 25/09/2013 12:05:00

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación
Data de publicación da adxudicación na web 20/11/2013 9:21:00
Outros acordos

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 26/11/2013
Adxudicatario LANCER PROYECTOS Y OBRAS, S.A.
Importe de adxudicación (sen IVE) 65589,01
Importe de adxudicación (con IVE)
Observacións * IVE do 21%

Empresas que concurriron á licitación

"LANCER PROYECTOS Y OBRAS, S.A.; EXCAVACIONES SAAVEDRA Y LÓPEZ, S.L.; VIVIENDAS Y OBRAS CIVILES, S.A."

Responsable/s

Nome David Couselo Mendez
Cargo Arquitecto técnico municipal

Outra información

Formalización do contrato:
Data de formalización: 26/11/2013
Adxudicatario: LANCER PROYECTOS Y OBRAS, S.A.
Datos da adxudicación: ver acordo de adxudicación neste Perfil.

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar