Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente PN 01103 13/33
Denominación SUBMINISTRO DE PAPEL PARA AS DEPENDENCIAS DO CONCELLO DE FERROL
Tipo de expediente Suministros
Suxeito a regulación harmonizada Non
Procedemento de adxudicación Procedemento negociado sen publicidade e con pluralidade de criterios de valoración
Tramitación Ordinaria
Garantía provisional
Clasificación do contratista
Orzamento (con IVE) -Orzamento máximo dispoñible anual: 16.000,00 €/ano. -Tipo de licitación: os licitadores indicarán a súa oferta sobre unha relación de prezos unitarios establecidos para cada tipo de papel.
Orzamento (sen IVE) -Orzamento máximo dispoñible anual: 13.223,14 €/ano
Publicación en perfil 14/08/2013 9:12:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio
Data de publicación do anuncio na web 14/08/2013 9:12:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE
BOE correccións
BOP
BOP correccións
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio
Fin
Lugar presentación proposicións Rexistro Xeral do Concello de Ferrol en horas de 9 a 14 de luns a venres e de 9 a 13 horas os sábados e días non laborais para o persoal do Concello.

Pregos

Administrativo
Técnico
Plano

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos
Data de publicación na web do comité de expertos

Acto público

Nome da apertura Sobre B) " Referencias Técnicas"
Lugar da apertura Sala de Comisión do Concello de Ferrol
Data da apertura 20/09/2013
Hora da apertura 10:15
Data de publicación da apertura na web 18/09/2013 13:58:00
Nome da apertura Sobre C) "Oferta económica"
Lugar da apertura Sala de Comisións do Concello de Ferrol
Data da apertura 27/09/2013
Hora da apertura 10:00
Data de publicación da apertura na web 25/09/2013 12:05:00

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación
Data de publicación da adxudicación na web 29/10/2013 11:21:00
Outros acordos

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 04/11/2013
Adxudicatario PAZ DISMAC, S.L.
Importe de adxudicación (sen IVE) 26446,28
Importe de adxudicación (con IVE)
Observacións *PLURIANUAL (2 ANOS) / IVE do 21 %

Empresas que concurriron á licitación

Responsable/s

Nome Jorge Juan Pena Piñeiro
Cargo Xefe do Negociado de Participación

Outra información

Formalización do contrato:
Data de formalización: 04/11/2013
Adxudicatario: PAZ DISMAC, S.L.
Datos da adxudicación: ver acordo de adxudicación publicado neste Perfil

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar