Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente PN 04203 13/38
Denominación CONTRATACION DO SERVIZO DE ORGANIZACION, XESTION E EXECUCION DA ACTUACION DO PROGRAMA DENOMINADO "FERROL CONCILIA"
Tipo de expediente Servizos
Suxeito a regulación harmonizada Non
Procedemento de adxudicación Procedemento negociado sen publicidade cun único criterio de valoración (prezo)
Tramitación Ordinaria
Garantía provisional
Clasificación do contratista
Orzamento (con IVE)
Orzamento (sen IVE) 40.000,00 € (actividade formativa exenta do imposto)
Publicación en perfil 14/08/2013 10:14:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio
Data de publicación do anuncio na web 14/08/2013 10:14:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE
BOE correccións
BOP
BOP correccións
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio
Fin
Lugar presentación proposicións Rexistro Xeral do Concello de Ferrol en horas de 9 a 14 de luns a venres e de 9 a 13 horas os sábados e días non laborais para o persoal do Concello.

Pregos

Administrativo
Técnico
Plano

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos
Data de publicación na web do comité de expertos

Acto público

Nome da apertura Sobre B) " Oferta económica"
Lugar da apertura Sala de Comisións do Concello de Ferrol
Data da apertura 13/12/2013
Hora da apertura 10:10
Data de publicación da apertura na web 11/12/2013 12:21:00
Nome da apertura
Lugar da apertura
Data da apertura
Hora da apertura
Data de publicación da apertura na web

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación
Data de publicación da adxudicación na web 03/02/2014 12:02:00
Outros acordos

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 04/02/2014
Adxudicatario SERVISOL SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.L.
Importe de adxudicación (sen IVE) 37930,00
Importe de adxudicación (con IVE)
Observacións *Exento de IVE

Empresas que concurriron á licitación

Responsable/s

Nome María Milagros Puig Mosquera
Cargo Xefa do Negociado de Igualdade

Outra información

Formalización do contrato:
Data de formalización: 04/02/2014
Adxudicatario: SERVISOL SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.L.
Datos da adxudicación: ver acordo de adxudicación neste Perfil

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar