Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente PN 04001 13/23
Denominación CONTRATACION DO SERVIZO DE COMEDORES SENIOR
Tipo de expediente Especial
Suxeito a regulación harmonizada Non
Procedemento de adxudicación Procedemento negociado sen publicidade e con pluralidade de criterios de valoración
Tramitación Ordinaria
Garantía provisional
Clasificación do contratista
Orzamento (con IVE) -Orzamento máximo dispoñible: 170.940,00 € co 10% do IVE incluído. -Prezo do menú: 5,50 € co 10% do IVE incluído.
Orzamento (sen IVE) -Orzamento máximo dispoñible: 155.400,00 € sen IVE. -Prezo do menú: 5,00 € sen IVE.
Publicación en perfil 09/10/2013 11:07:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio
Data de publicación do anuncio na web 09/10/2013 11:07:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE
BOE correccións
BOP
BOP correccións
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio
Fin
Lugar presentación proposicións

Pregos

Administrativo
Técnico
Plano

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos
Data de publicación na web do comité de expertos

Acto público

Nome da apertura Sobre B) " Referencias Técnicas"
Lugar da apertura Sala González Collado (´Concello de Ferrol, 1º andar)
Data da apertura 15/11/2013
Hora da apertura 10:35
Data de publicación da apertura na web 13/11/2013 12:44:00
Nome da apertura Sobre C) "Oferta económica"
Lugar da apertura Sala de Comisións nº 1 do Concello de Ferrol
Data da apertura 04/12/2013
Hora da apertura 10:15
Data de publicación da apertura na web 02/12/2013 8:44:00

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación Ver
Data de publicación da adxudicación na web 14/01/2014 12:17:00
Outros acordos

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 20/01/2014
Adxudicatario SERUNION, S.A
Importe de adxudicación (sen IVE)
Importe de adxudicación (con IVE)
Observacións * 4,96 €/ Prezo por menu / IVE do 10 %

Empresas que concurriron á licitación

Responsable/s

Nome Esperanza López López
Cargo

Outra información

Formalización do contrato:
Data de formalización: 20/01/2014
Adxudicatario: SERUNION, S.A.
Datos da adxudicación: ver acordo de adxudicación neste Perfil.

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar