Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente PN 05101 13/30
Denominación Proxecto de urbanización exterior e reformas no centro Torrente Ballester
Tipo de expediente Obras
Suxeito a regulación harmonizada Non
Procedemento de adxudicación Negociado sen publicidade
Tramitación Ordinaria
Garantía provisional non se esixe
Clasificación do contratista non se esixe
Orzamento (con IVE) 200.000.-€ (21% IVE)
Orzamento (sen IVE) 165.289.26 €
Publicación en perfil 21/10/2013 12:35:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio
Data de publicación do anuncio na web 21/10/2013 12:35:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE
BOE correccións
BOP
BOP correccións
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio
Fin
Lugar presentación proposicións

Pregos

Administrativo
Técnico
Plano

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos
Data de publicación na web do comité de expertos

Acto público

Nome da apertura Sobres B) Referencias Técnicas-criterios non avaliables mediante cifras ou porcentaxes
Lugar da apertura Sala de Comisións do Concello de Ferrol
Data da apertura 20/12/2013
Hora da apertura 10:35
Data de publicación da apertura na web
Nome da apertura Sobres C) "Oferta económica"
Lugar da apertura Sala de Comisións do Concello de Ferrol
Data da apertura 17/01/2014
Hora da apertura 10:25
Data de publicación da apertura na web 15/01/2014 11:56:00

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación Ver
Data de publicación da adxudicación na web 05/03/2014 13:30:00
Outros acordos

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 13/03/2014
Adxudicatario CIVIS GLOBAL, S.L.
Importe de adxudicación (sen IVE) 162197,00
Importe de adxudicación (con IVE)
Observacións *IVE do 21 %

Empresas que concurriron á licitación

"ORMER CONSTRUCCIONES, S.L.; CIVIS GLOBAL , S.L.; EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES MANUEL PÉREZ PORTELA, S.L."

Responsable/s

Nome Felipe Cotavad Martínez
Cargo Enxeñeiro municipal

Outra información

Formalización do contrato:
Data de formalización: 13/03/2014
Adxudicatario: CIVIS GLOBAL, S.L.
Datos da adxudicación: ver acordo de adxudicación neste Perfil


Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar