Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente AV 05101 13/50
Denominación Contrato de servizos para programación, execución e desenvolvemento da programación expositiva anual no Centro Torrente Ballester
Tipo de expediente Servizos
Suxeito a regulación harmonizada Non
Procedemento de adxudicación Aberto con pluraridade de criterios de valoración
Tramitación Ordinaria
Garantía provisional Non se esixe
Clasificación do contratista Non se esixe
Orzamento (con IVE) 89.903 €/ano
Orzamento (sen IVE) 74.300 €/ano
Publicación en perfil 11/11/2013 9:02:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio Anuncio Perfil
Data de publicación do anuncio na web 11/11/2013 9:02:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE
BOE correccións
BOP BOP nº223
BOP correccións
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio 23/11/2013
Fin 07/12/2013
Lugar presentación proposicións Rexistro Xeral do Concello de Ferrol

Pregos

Administrativo Ver
Técnico Ver
Plano

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos
Data de publicación na web do comité de expertos

Acto público

Nome da apertura Sobre B) " Referencias Técnicas- criterios non avaliables mediante cifras ou porcentaxes"
Lugar da apertura Sala de Comisións do Concello de Ferrol
Data da apertura 20/12/2013
Hora da apertura 10:40
Data de publicación da apertura na web
Nome da apertura Sobres C) "Oferta económica"
Lugar da apertura Sala de Comisións do Concello de Ferrol
Data da apertura 24/01/2014
Hora da apertura 10:40
Data de publicación da apertura na web 22/01/2014 11:30:00

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación Ver
Data de publicación da adxudicación na web 05/03/2014 13:33:00
Outros acordos

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 01/04/2014
Adxudicatario Artedardo, S.L.
Importe de adxudicación (sen IVE) 148600,00
Importe de adxudicación (con IVE)
Observacións *PLURIANUAL (2 ANOS) / - IVE do 21 %

Empresas que concurriron á licitación

Responsable/s

Nome Raquel Bernardo Guizán
Cargo Xefa do Negociado de Cultura

Outra información

Formalización do contrato:
Data de formalización: 01/04/2014
Adxudicatario: Artedardo, S.L.
Datos da adxudicación: ver acordo de adxudicación neste Perfil

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar