Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente PN 05003 13/29
Denominación Prestación do servizo de catering e do persoal monitor/coidador de comedor escolar para os CEIP do Concello de Ferrol 2013-2014
Tipo de expediente Servizos
Suxeito a regulación harmonizada Non
Procedemento de adxudicación Negociado sen publicidade/multiplicidade de criterios de valoración
Tramitación Ordinaria
Garantía provisional non se esixe
Clasificación do contratista non se esixe
Orzamento (con IVE) Coste menú/persona/día (engadido todos os costes) Xantares (400 comensais/día): 5€ (IVE 10%) Almorzos (150 comensais/día) 2.5 € (IVE 10%)
Orzamento (sen IVE) Aportación municipal: 57.317.925 €)
Publicación en perfil 20/11/2013 11:42:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio
Data de publicación do anuncio na web 20/11/2013 11:42:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE
BOE correccións
BOP
BOP correccións
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio
Fin
Lugar presentación proposicións

Pregos

Administrativo
Técnico
Plano

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos
Data de publicación na web do comité de expertos

Acto público

Nome da apertura Sobre B) "Referencias Técnicas"
Lugar da apertura Sala Máximo Ramos/Concello de Ferrol 1º andar
Data da apertura 22/11/2013
Hora da apertura 10:20
Data de publicación da apertura na web 20/11/2013 11:42:00
Nome da apertura Sobre C) "Oferta económica"
Lugar da apertura Sala de Comisións (nº 1) do Concello de Ferrol
Data da apertura 04/12/2013
Hora da apertura 10:45
Data de publicación da apertura na web 02/12/2013 8:44:00

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación
Data de publicación da adxudicación na web 26/12/2013 9:55:00
Outros acordos

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 08/01/2014
Adxudicatario SERUNION, S.A.
Importe de adxudicación (sen IVE) 57317,93
Importe de adxudicación (con IVE)
Observacións * A efectos orzamentarios estableces como aportación máxima do Concello / IVE do 10 %

Empresas que concurriron á licitación

Responsable/s

Nome Emilia Seoane Pérez
Cargo Técnica municipal de educación

Outra información

Formalización do contrato:
Data de formalización: 08/01/2014
Adxudicatario: SERUNION, S.A.
Datos da adxudicación: ver acordo de adxudicación neste Perfil.

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar