Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente PN 05003 13/40
Denominación CONTRATACION DO SERVIZO DE MANTEMENTO DAS AREAS INFANTIS DE XOGOS DO CEIP A LAXE (VALON) E DA ESCOLA INFANTIL FERROL-CARANZA
Tipo de expediente Servizos
Suxeito a regulación harmonizada Non
Procedemento de adxudicación Procedemento negociado sen publicidade e un único criterio de valoración
Tramitación Ordinaria
Garantía provisional
Clasificación do contratista
Orzamento (con IVE)
Orzamento (sen IVE)
Publicación en perfil 22/11/2013 10:59:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio
Data de publicación do anuncio na web 22/11/2013 10:59:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE
BOE correccións
BOP
BOP correccións
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio
Fin
Lugar presentación proposicións

Pregos

Administrativo
Técnico
Plano

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos
Data de publicación na web do comité de expertos

Acto público

Nome da apertura Sobre B) "Oferta económica"
Lugar da apertura Sala de Comisións do Concello de Ferrol
Data da apertura 17/01/2014
Hora da apertura 11:00
Data de publicación da apertura na web 15/01/2014 11:56:00
Nome da apertura
Lugar da apertura
Data da apertura
Hora da apertura
Data de publicación da apertura na web

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación
Data de publicación da adxudicación na web 13/03/2014 12:14:00
Outros acordos MODIFICACION PUNTUAL MESA CONTRATACION PERMANENTE

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 31/03/2014
Adxudicatario Jardincelas, S.L.
Importe de adxudicación (sen IVE) 5702,48
Importe de adxudicación (con IVE)
Observacións *IVE do 21 %

Empresas que concurriron á licitación

Responsable/s

Nome María Jesús Rodríguez Casanova
Cargo Arquitecta técnica municipal

Outra información

Formalización do contrato:
Data de formalización: 31/03/2014
Adxudicatario: Jardincelas, S.L.
Datos da adxudicación: ver acordo de adxudicación neste Perfil

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar