Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente PN 13/51
Denominación CONCESION PARA A EXPLOTACION DE POSTOS NO NOVO MERCADO CENTRAL E O MERCADO DE RECIMIL
Tipo de expediente Concesión de dominio público
Suxeito a regulación harmonizada Non
Procedemento de adxudicación Procedemento negociado sen publicidade e con pluralidade de criterios de valoración
Tramitación Ordinaria
Garantía provisional Sí se esixe; o 2% do canon-importe de licitación.
Clasificación do contratista
Orzamento (con IVE) Establécese un canon-importe de licitación para cada un dos postos-lotes de cada un dos mercados. Consultar os pregos de claúsulas administrativas particulares.
Orzamento (sen IVE)
Publicación en perfil 02/12/2013 13:32:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio
Data de publicación do anuncio na web 02/12/2013 13:32:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE
BOE correccións
BOP
BOP correccións
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio
Fin
Lugar presentación proposicións Rexistro Xeral do Concello en horas de 9 a 14 de luns a venres e de 9 a 13 horas os sábados e días non laborais para o persoal do Concello.

Pregos

Administrativo Ver
Técnico Ver
Plano

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos
Data de publicación na web do comité de expertos

Acto público

Nome da apertura Sobres B) "Referencias Técnicas"
Lugar da apertura Sala de Comisións do Concello de Ferrol
Data da apertura 07/03/2014
Hora da apertura 10:00
Data de publicación da apertura na web 05/03/2014 12:30:00
Nome da apertura Sobres C) "Oferta económica"
Lugar da apertura Sala de Comisións do Concello de Ferrol
Data da apertura 14/03/2014
Hora da apertura 10:05
Data de publicación da apertura na web 12/03/2014 12:15:00

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación
Data de publicación da adxudicación na web 05/05/2014 12:20:00
Outros acordos

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 05/05/2014
Adxudicatario LOTE 29: JOSÉ AGUSTÍN PAZOS
Importe de adxudicación (sen IVE)
Importe de adxudicación (con IVE)
Observacións *800 € e prazo máximo da concesión de 17 anos

Empresas que concurriron á licitación

Responsable/s

Nome
Cargo

Outra información

Formalización do contrato:
Lote nº 21. Posto nº 29 do Mercado de Recimil
Data de formalización: 06/05/2014
Adxudicatario: José Agustín Pazos Villaverde
Datos da adxudicación: ver acordo de adxudicación neste Perfi

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar