Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente PN 03004 13/57
Denominación CONTRATACION DAS OBRAS DE ACONDICIONAMENTO DE LOCAL EXISTENTE NA PRAZA DE ESPAÑA PARA ACTIVIDADES DE TEMPO LIBRE
Tipo de expediente Obras
Suxeito a regulación harmonizada Non
Procedemento de adxudicación Procedemento negociado sen publicidade cun único criterio de valoración
Tramitación Ordinaria
Garantía provisional
Clasificación do contratista
Orzamento (con IVE) 168.069,48 € co 21% do IVE incluído
Orzamento (sen IVE) 138.900,40 €
Publicación en perfil 04/02/2014 9:56:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio
Data de publicación do anuncio na web 04/02/2014 9:56:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE
BOE correccións
BOP
BOP correccións
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio
Fin
Lugar presentación proposicións

Pregos

Administrativo
Técnico
Plano

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos
Data de publicación na web do comité de expertos

Acto público

Nome da apertura Sobres B) "Oferta económica"
Lugar da apertura Sala de Comisións do Concello de Ferrol
Data da apertura 25/02/2014
Hora da apertura 10:00
Data de publicación da apertura na web 21/02/2014 12:36:00
Nome da apertura
Lugar da apertura
Data da apertura
Hora da apertura
Data de publicación da apertura na web

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación Ver
Data de publicación da adxudicación na web 28/03/2014 10:34:00
Outros acordos

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 09/04/2014
Adxudicatario Prace, Servicios y Obras, S.A.
Importe de adxudicación (sen IVE) 13454740,00
Importe de adxudicación (con IVE)
Observacións "XESTIÓN AMBIENTAL DE CONTRATAS, S.L.; EXTRACO, S.A.; PRACE, SERVICIOS Y OBRAS, S.A,."

Empresas que concurriron á licitación

Responsable/s

Nome Guillermo Díaz del Río y Fortuny
Cargo Arquitecto municipal

Outra información

Formalización do contrato:
Data de formalización: 09/04/2014
Adxudicatario: Prace, Servicios y Obras, S.A.
Datos da adxudicación: ver acordo de adxudicación neste Perfi

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar