Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente PN 03211 14/15
Denominación ADQUISICION DUN VEHICULO PATRULLA E UN VEHICULO TODOTERREO PARA O SERVIZO DA POLICIA LOCAL
Tipo de expediente Suministros
Suxeito a regulación harmonizada Non
Procedemento de adxudicación Procedemento negociado sen publicidade e pluralidade de criterios de valoración
Tramitación Ordinaria
Garantía provisional
Clasificación do contratista
Orzamento (con IVE) -Lote 1: vehículo patrulla tipo monovolume: 30.000,00 € -Lote 2: vehículo todoterreo: 40.000,00 € TOTAL AMBOS LOTES: 70.000,00 € co 21% do IVE incluído
Orzamento (sen IVE) -Lote 1: vehículo patrulla tipo monovolume: 24.793,39 € -Lote 2: vehículo todoterreo: 33.057,85 € _TOTAL AMBOS LOTES: 57.851,24 €
Publicación en perfil 26/05/2014 10:31:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio
Data de publicación do anuncio na web 26/05/2014 10:31:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE
BOE correccións
BOP
BOP correccións
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio
Fin
Lugar presentación proposicións Rexistro Xeral do Concello de Ferrol en horas de 9 a 14 de luns a venres e de 9 a 13 horas os sábados e días non laborais para o persoal do Concello

Pregos

Administrativo
Técnico
Plano

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos
Data de publicación na web do comité de expertos

Acto público

Nome da apertura Sobre B) "Referencias Técnicas"
Lugar da apertura Sala de Comisións do Concello de Ferrol
Data da apertura 13/06/2014
Hora da apertura 10:00
Data de publicación da apertura na web 11/06/2014 10:00:00
Nome da apertura Sobres C) "Oferta económica"
Lugar da apertura Sala de Comisións do Concello de Ferrol
Data da apertura 20/06/2014
Hora da apertura 10:00
Data de publicación da apertura na web 18/06/2014 11:03:00

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación
Data de publicación da adxudicación na web 03/09/2014 11:47:00
Outros acordos

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 03/09/2014
Adxudicatario 1: AUTOS FERROL, S.A. 2: MANUEL REY, S. A.
Importe de adxudicación (sen IVE) 54739,70
Importe de adxudicación (con IVE)
Observacións *IVE do 21 %

Empresas que concurriron á licitación

Responsable/s

Nome Emilio Martínez Rodríguez
Cargo Xefe de Policía Local

Outra información

Formalización do contrato:
Data de formalización: 11/09/2014
Adxudicatarios:
Lote 1: AUTOS FERROL, S.A.
Lote 2: MANUEL REY, S. A. FERROL
Datos da adxudicación: ver acordo de adxudicación neste Perfil

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar