Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente PN 03318 14/21
Denominación AGLOMERADO NA ESTRADA DA PEGA POS-2014
Tipo de expediente Obras
Suxeito a regulación harmonizada Non
Procedemento de adxudicación Procedemento negociado sen publicidade con pluralidade de criterios de valoración
Tramitación Ordinaria
Garantía provisional
Clasificación do contratista
Orzamento (con IVE) 68.426,09 € co 21% do IVE incluído
Orzamento (sen IVE) 56.550,49 €
Publicación en perfil 05/08/2014 11:01:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio
Data de publicación do anuncio na web 05/08/2014 11:01:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE
BOE correccións
BOP
BOP correccións
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio
Fin
Lugar presentación proposicións Rexistro Xeral do Concello en horas de 9 a 14 de luns a venres días laborais e de 9 a 13 horas os sábados e días non laborais para o persoal do Concello.

Pregos

Administrativo
Técnico
Plano

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos
Data de publicación na web do comité de expertos

Acto público

Nome da apertura Sobre B) " Referencias Técnicas"
Lugar da apertura Sala de Comisións do Concello de Ferrol
Data da apertura 30/01/2015
Hora da apertura 10:20
Data de publicación da apertura na web 28/01/2015 12:30:00
Nome da apertura Sobres C) "Oferta económica"
Lugar da apertura Sala de Comisións do Concello de Ferrol
Data da apertura 20/02/2015
Hora da apertura 10:10
Data de publicación da apertura na web 18/02/2015 11:50:00

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación
Data de publicación da adxudicación na web 08/04/2015 12:20:00
Outros acordos

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 10/04/2015
Adxudicatario PRACE SERVICIOS Y OBRAS, S.A
Importe de adxudicación (sen IVE) 47219,66
Importe de adxudicación (con IVE)
Observacións *IVE do 21 %

Empresas que concurriron á licitación

Responsable/s

Nome David Couselo Mendez
Cargo Arquitecto técnico municipal

Outra información

Data de Adxudicación: 30/03/2015.
Contratista: PRACE SERVICIOS Y OBRAS, S.A.
Data Formalización Contrato: 10/04/2015

(Para consultar máis datos ver Acordo de Adxudicación).

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar